Piaski,  Powiat gostyński,  Wielkopolskie

POIG.04.06.00-30-004/12-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ochronnych opakowań amortyzujących

POIG.04.06.00-30-004/12-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ochronnych opakowań amortyzujących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-004/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ochronnych opakowań amortyzujących

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 15975363

Wydatki kwalifikowalne: 12988100

Dofinansowanie: 6494050

Dofinansowanie UE: 5519942.5

Nazwa beneficjenta: Simet S.A.

NIP beneficjenta: 6961431773

Kod pocztowy: 63-820

Miejscowość: Piaski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-22-022/13-07 Wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania termoformowalnej folii PCV w wysokim połysku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-022/13-07

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania termoformowalnej folii PCV w wysokim połysku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo

Wartość ogółem: 14021900

Wydatki kwalifikowalne: 11172300

Dofinansowanie: 4468920

Dofinansowanie UE: 3798582

Nazwa beneficjenta: „Interdrex” Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 5860008251

Kod pocztowy: 84-206

Miejscowość: Bieszkowice

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015dofinansowania kielce, facebook praca, średnia krajowa gus 2017, fizjolog, zs swilcza, austriacki top model bez cenzury, zwód w szermierce, 28 lutego, oblicz saldo bilansu handlu zagranicznego w polsce w latach 2014 i 2015, talizman tekst, word spis ilustracji, moviestarplanet 2009, przenicowany świat, luz blues lublin, windows server 2016 pl iso, ditlenek węgla, język malarstwa, plan zajęć, kulka lublin, określ kryteria według których podzielono ekosystemy…