Łódzkie,  Powiat pajęczański,  Raciszyn

POIG.04.06.00-24-014/12-02 Wdrożenie technologii wytwarzania żywicowanych płyt kamiennych z roztworem nanosrebra

POIG.04.06.00-24-014/12-02 Wdrożenie technologii wytwarzania żywicowanych płyt kamiennych z roztworem nanosrebra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-014/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania żywicowanych płyt kamiennych z roztworem nanosrebra

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Wojkowice

Wartość ogółem: 50184000

Wydatki kwalifikowalne: 40000000

Dofinansowanie: 20000000

Dofinansowanie UE: 17000000

Nazwa beneficjenta: WKG TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7722169189

Kod pocztowy: 98-355

Miejscowość: Raciszyn

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/20/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.06.00-22-009/12-06 Wdrożenie wynalazków celem rozpoczęcia produkcji innowacyjnych wymienników ciepła w Spółce AIC.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-22-009/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazków celem rozpoczęcia produkcji innowacyjnych wymienników ciepła w Spółce AIC.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 21203355

Wydatki kwalifikowalne: 16913332.24

Dofinansowanie: 8456666.12

Dofinansowanie UE: 7188166.2

Nazwa beneficjenta: AIC Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5891936466

Kod pocztowy: 81-577

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.05.02-00-060/09-01 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie INGLOT Sp.z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-060/09-01

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie INGLOT Sp.z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl

Gmina: M. Przemyśl

Wartość ogółem: 3371744.5

Wydatki kwalifikowalne: 2642230

Dofinansowanie: 1321115

Dofinansowanie UE: 1122947.75

Nazwa beneficjenta: INGLOT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7952194802

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 10/25/2010


POIG.04.04.00-24-016/08-06 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okleinowanych skrzydeł drzwiowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-016/08-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okleinowanych skrzydeł drzwiowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Ciasna

Wartość ogółem: 18718264.5

Wydatki kwalifikowalne: 15832725

Dofinansowanie: 7903125

Dofinansowanie UE: 6717656.25

Nazwa beneficjenta: INVADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5750007575

Kod pocztowy: 42-793

Miejscowość: Dzielna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/4/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.04.06.00-14-021/12-02 Pierwsze wdrożenie wynalazku – Sposób wytwarzania drzwi ognioodpornych z profili ocynkowanych przez firmę JAKRA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-021/12-02

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie wynalazku – Sposób wytwarzania drzwi ognioodpornych z profili ocynkowanych przez firmę JAKRA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 12426843.75

Wydatki kwalifikowalne: 10100000

Dofinansowanie: 5050000

Dofinansowanie UE: 4292500

Nazwa beneficjenta: JAKRA Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222459546

Kod pocztowy: 05-860

Miejscowość: Płochocin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015fizyka 2017 matura, wzór strony tytułowej pracy magisterskiej, wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dyrektywa 2014/25/ue, супермаркети польщі, dear sir madam, zapach suszy sekielski, skutki starzenia się społeczeństwa, czas internetowy, wnozigp umcs, ziemia myślenicka, ciekawostki o sandomierzu, niezależną strukturą sieci wlan jest, sp borcz, wychowanie fizyczne…