Lubliniec,  Powiat lubliniecki,  Śląskie

POIG.04.06.00-24-001/12-02 Rozwój przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji transformatorów średniego napięcia

POIG.04.06.00-24-001/12-02 Rozwój przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji transformatorów średniego napięcia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-001/12-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji transformatorów średniego napięcia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Lubliniec

Wartość ogółem: 8880600

Wydatki kwalifikowalne: 7220000

Dofinansowanie: 3610000

Dofinansowanie UE: 3068500

Nazwa beneficjenta: ELHAND Transformatory Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5751862934

Kod pocztowy: 42-700

Miejscowość: Lubliniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/8/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-30-020/13-01 „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-020/13-01

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Gmina: Oborniki

Wartość ogółem: 39712100

Wydatki kwalifikowalne: 28457700

Dofinansowanie: 12805965

Dofinansowanie UE: 10885070.25

Nazwa beneficjenta: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7772668150

Kod pocztowy: 62-081

Miejscowość: Wysogotowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.04.05.02-00-120/12-04 Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-120/12-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 29352720

Wydatki kwalifikowalne: 23864000

Dofinansowanie: 7159200

Dofinansowanie UE: 6085320

Nazwa beneficjenta: „TALEX” S.A.

NIP beneficjenta: 7820021045

Kod pocztowy: 61-619

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.05.02-00-016/09-04 Utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-016/09-04

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Kórnik

Wartość ogółem: 163256843.27

Wydatki kwalifikowalne: 133817084.63

Dofinansowanie: 40145125.39

Dofinansowanie UE: 34123356.58

Nazwa beneficjenta: H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7772974131

Kod pocztowy: 62-023

Miejscowość: Gądki

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.04.06.00-14-021/12-02 Pierwsze wdrożenie wynalazku – Sposób wytwarzania drzwi ognioodpornych z profili ocynkowanych przez firmę JAKRA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-021/12-02

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie wynalazku – Sposób wytwarzania drzwi ognioodpornych z profili ocynkowanych przez firmę JAKRA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 12426843.75

Wydatki kwalifikowalne: 10100000

Dofinansowanie: 5050000

Dofinansowanie UE: 4292500

Nazwa beneficjenta: JAKRA Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222459546

Kod pocztowy: 05-860

Miejscowość: Płochocin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.04.06.00-18-006/12-02 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków w branży tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-006/12-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków w branży tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 28289700

Wydatki kwalifikowalne: 22390000

Dofinansowanie: 11195000

Dofinansowanie UE: 9515750

Nazwa beneficjenta: SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6842634518

Kod pocztowy: 38-460

Miejscowość: Jedlicze

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014si studia podyplomowe, powstawanie zasad, pcpr puławy, biuro pracy krosno, wf, legalne organy, yniki, daad, pablopavo, rzadzic, kto często bywa tematem dowcipów, wniosek o dopuszczenie programu nauczania 2018/19, napisz równania reakcji otrzymywania soli jeżeli, matras gowork, zlecenie usługi wzór…