Czaple,  Pomorskie,  Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

POIG.04.06.00-22-007/12-05 Uruchomienie produkcji innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji leczniczej przez Terma Sp. z o.o. w oparciu o projekty wynalazcze.

POIG.04.06.00-22-007/12-05 Uruchomienie produkcji innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji leczniczej przez Terma Sp. z o.o. w oparciu o projekty wynalazcze.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-22-007/12-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji leczniczej przez Terma Sp. z o.o. w oparciu o projekty wynalazcze.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 8290200

Wydatki kwalifikowalne: 6740000

Dofinansowanie: 3370000

Dofinansowanie UE: 2864500

Nazwa beneficjenta: Terma Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5831018844

Kod pocztowy: 80-298

Miejscowość: Czaple

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.05.02-00-021/12-05 Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w celu świadczenia kompleksowych usług B+R

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-021/12-05

Tytuł projektu: Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w celu świadczenia kompleksowych usług B+R

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 16125275.4

Wydatki kwalifikowalne: 12964980

Dofinansowanie: 6482490

Dofinansowanie UE: 5510116.5

Nazwa beneficjenta: ABB Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260304484

Kod pocztowy: 04-713

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.04.00-04-023/08-18 Innowacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowlanych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-023/08-18

Tytuł projektu: Innowacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowlanych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina: Golub-Dobrzyń – miasto

Wartość ogółem: 33040000

Wydatki kwalifikowalne: 27000000

Dofinansowanie: 16200000

Dofinansowanie UE: 13770000

Nazwa beneficjenta: Nowakowski Wiesław Daniel STALER – TOWARZYSTWO GOSPODARCZE

NIP beneficjenta: 8740002069

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/1/2016mikroskop techniczny, kredyt na innowacje technologiczne, histotia, szkolenia dla bezrobotnych lublin, kosik, logika rozmyta, co to jest integracja europejska, swiat konkursow, jak zrobić przypisy w pracy magisterskiej, ciecz nienewtonowska opis, wartość zamówienia publicznego, tylko dwa działania w ramce mają wynik będący liczbą naturalną, opis pomieszczenia, ostre przedmioty książka, targi pracy rzeszów 2019, jak zostać egzaminatorem, reakcja addycji…