Dębica,  Podkarpackie,  Powiat dębicki

POIG.04.06.00-18-008/12-10 Innowacyjne urządzenie wiertniczo- pomiarowe szansą rozwoju fundamentowania w Polsce/ Europie

POIG.04.06.00-18-008/12-10 Innowacyjne urządzenie wiertniczo- pomiarowe szansą rozwoju fundamentowania w Polsce/ Europie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-008/12-10

Tytuł projektu: Innowacyjne urządzenie wiertniczo- pomiarowe szansą rozwoju fundamentowania w Polsce/ Europie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 6410268.59

Wydatki kwalifikowalne: 4580600

Dofinansowanie: 2290600

Dofinansowanie UE: 1947010

Nazwa beneficjenta: Firma „Aprofi” Aleksander Siry

NIP beneficjenta: 8721398741

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-077/12-06 Rozbudowa CUW oraz utworzenie Creativity. Inovation&Development Center

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-077/12-06

Tytuł projektu: Rozbudowa CUW oraz utworzenie Creativity. Inovation&Development Center

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 62556727.28

Wydatki kwalifikowalne: 42567210.9

Dofinansowanie: 12770163.27

Dofinansowanie UE: 10854638.78

Nazwa beneficjenta: HP Global Business Center Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1010000781

Kod pocztowy: 50-082

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/28/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.04.00-16-002/13-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych okien o podwyższonych parametrach szczelności i izolacyjności akustycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-002/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych okien o podwyższonych parametrach szczelności i izolacyjności akustycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 25874230

Wydatki kwalifikowalne: 17489200

Dofinansowanie: 8744600

Dofinansowanie UE: 7432910

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ALSECCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7531608850

Kod pocztowy: 48-303

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.03.00-00-255/11-02 Wdrożenie nowej technologii termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-255/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 6000000

Wydatki kwalifikowalne: 5720000

Dofinansowanie: 2288000

Dofinansowanie UE: 1944800

Nazwa beneficjenta: SABA Sp. Z o.o.

NIP beneficjenta: 7742660439

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/2/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014zabezpieczanie ran po cięciu drzew, agent turystyczny, 193 kk, nosemoza objawy, sukcesywnie, rysunek techniczny krzesła, vat w szwecji, voice emission, epso, firmom, państwa schengen, film.base.pl, obywatelstwo europejskie, ważne z powodów znanych google, ale dość skomplikowanych do wyjaśnienia., formularz rp 7, absencja szkolna poniżej przeciętnej, u medyczny lublin, rpo dolnoslaskie, bogdan wziął na obóz w góry 80 zł…