Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.04.06.00-18-004/12-02 Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

POIG.04.06.00-18-004/12-02 Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-004/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 11316000

Wydatki kwalifikowalne: 9200000

Dofinansowanie: 4600000

Dofinansowanie UE: 3910000

Nazwa beneficjenta: ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak

NIP beneficjenta: 8130137664

Kod pocztowy: 35-206

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.05.02-00-150/12-03 Rozwój centrum badawczo-rozwojowe Delphi Poland S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-150/12-03

Tytuł projektu: Rozwój centrum badawczo-rozwojowe Delphi Poland S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 50259086.05

Wydatki kwalifikowalne: 27271900.56

Dofinansowanie: 13595947.61

Dofinansowanie UE: 11556555.47

Nazwa beneficjenta: Delphi Poland S.A.

NIP beneficjenta: 6840001364

Kod pocztowy: 30-399

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/30/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-10-020/08-13 Inwestycje w „Technologie Ekologiczne”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-020/08-13

Tytuł projektu: Inwestycje w „Technologie Ekologiczne”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 28434540

Wydatki kwalifikowalne: 23307000

Dofinansowanie: 16314900

Dofinansowanie UE: 13867665

Nazwa beneficjenta: „Technologie Ekologiczne” Zbigniew Tokarz

NIP beneficjenta: 7751675133

Kod pocztowy: 97-410

Miejscowość: Bogumiłów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/30/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.04.06.00-14-011/12-04 Wdrożenie wynalazku kształtownika profilowanego na zimno z dwóch taśm stalowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-011/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku kształtownika profilowanego na zimno z dwóch taśm stalowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Stara Biała

Wartość ogółem: 36747234

Wydatki kwalifikowalne: 29875800

Dofinansowanie: 14937900

Dofinansowanie UE: 12697215

Nazwa beneficjenta: DP STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7743210922

Kod pocztowy: 09-410

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.04.04.00-12-011/08-07 Innowacyjna technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-011/08-07

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 33452348.09

Wydatki kwalifikowalne: 28370644.53

Dofinansowanie: 19859451.17

Dofinansowanie UE: 16880533.49

Nazwa beneficjenta: „DRUKARNIA SKLENIARZ” Włodzimierz Skleniarz

NIP beneficjenta: 6760014867

Kod pocztowy: 30-127

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.04.04.00-32-010/08-06 Produkcja resorów ze stali sprężystej chromowej metodą obróbki cieplnej i mechanicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-32-010/08-06

Tytuł projektu: Produkcja resorów ze stali sprężystej chromowej metodą obróbki cieplnej i mechanicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stara Dąbrowa

Wartość ogółem: 64088172

Wydatki kwalifikowalne: 45376084.3

Dofinansowanie: 22673042.15

Dofinansowanie UE: 19272085.83

Nazwa beneficjenta: TES GROUP Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7772810694

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.04.05.02-00-071/09-03 Utworzenie Centrum kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa. Kraków i Katowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-071/09-03

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa. Kraków i Katowice

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 42334624.53

Wydatki kwalifikowalne: 40356597.87

Dofinansowanie: 12106979.36

Dofinansowanie UE: 10290932.46

Nazwa beneficjenta: Asseco Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5220003782

Kod pocztowy: 35-307

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/25/2012gospodarka komunalna, tatarzy polscy, paula wuczko, oznaczenie n, kamila szwarc, wyjaśnij co oznacza powiedzenie w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy, rozprawka porównawcza, maszyna (2013) lektor pl, poparzeni kawą trzy, warszawa prezentacja multimedialna dla dzieci, czy przedsiębiorca jest vatowcem, biuret, ustawa prawo własności przemysłowej, wierzbicka, podmiot powiązany, ustawa z 14 grudnia 2012 o odpadach, nowo, odmowa przyjęcia reklamacji, michałkowa, dyslalia funkcjonalna…