Łajski,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

POIG.04.06.00-14-028/12-12 Uruchomienie produkcji płytowego prefabrykatu perlitobetonowego w oparciu o wynalazek.

POIG.04.06.00-14-028/12-12 Uruchomienie produkcji płytowego prefabrykatu perlitobetonowego w oparciu o wynalazek.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-028/12-12

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji płytowego prefabrykatu perlitobetonowego w oparciu o wynalazek.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 45905568

Wydatki kwalifikowalne: 37321600

Dofinansowanie: 18660800

Dofinansowanie UE: 15861680

Nazwa beneficjenta: „BUDO-SYSTEM” SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5361496752

Kod pocztowy: 05-119

Miejscowość: Łajski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-18-033/09-06 Eko-Dolina – wdrożenie innowacji produktowej w sektorze usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-033/09-06

Tytuł projektu: Eko-Dolina – wdrożenie innowacji produktowej w sektorze usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Radymno

Wartość ogółem: 71917444.19

Wydatki kwalifikowalne: 59142857

Dofinansowanie: 40999999.9

Dofinansowanie UE: 34849999.91

Nazwa beneficjenta: Korczowa Dolina Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213490060

Kod pocztowy: 90-552

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/31/2009

Data zakończenia realizacji: 5/14/2015


POIG.04.04.00-24-032/13-02 „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji i autorskich produktów w postaci taśm przenośnikowych o niespotykanych parametrach”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-032/13-02

Tytuł projektu: „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji i autorskich produktów w postaci taśm przenośnikowych o niespotykanych parametrach”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 26991200

Wydatki kwalifikowalne: 20911000

Dofinansowanie: 8451000

Dofinansowanie UE: 7183350

Nazwa beneficjenta: CONBELTS BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6260000460

Kod pocztowy: 41-909

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015definicja recyklingu, niepewność maksymalna, akacja, przebudźcie, nalepsze filmy 2018, rajder torun, browar jastrzębie akcje, wulkany świata mapa, charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego, ekonomia w pigułce, rynek newconnect, media społecznościowe, prawo umcs, umcs lublin stypendium socjalne, formy organizacyjno prawne przedsiebiorstw, dochód netto na członka rodziny, wirtualny kampus umcs…