Mazowieckie,  Nowy Dwór Mazowiecki,  Powiat legionowski / Powiat nowodworski

POIG.04.06.00-14-012/12-06 Giętki laminat wstęgowy o kontrolowanym uwalnianiu substancji zapachowej i jego zastosowanie. jako materiału opakowaniowego.

POIG.04.06.00-14-012/12-06 Giętki laminat wstęgowy o kontrolowanym uwalnianiu substancji zapachowej i jego zastosowanie. jako materiału opakowaniowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-012/12-06

Tytuł projektu: Giętki laminat wstęgowy o kontrolowanym uwalnianiu substancji zapachowej i jego zastosowanie. jako materiału opakowaniowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość ogółem: 22849895.4

Wydatki kwalifikowalne: 17893800

Dofinansowanie: 7174500

Dofinansowanie UE: 6098325

Nazwa beneficjenta: DRUKPOL.FLEXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.

NIP beneficjenta: 5311688030

Kod pocztowy: 05-100

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski / Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-056/12-04 Rozwój innowacyjnych technologii eksploatacji złóż ropy i gazu – utworzenie CBR

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-056/12-04

Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnych technologii eksploatacji złóż ropy i gazu – utworzenie CBR

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12228000

Wydatki kwalifikowalne: 9758000

Dofinansowanie: 4879000

Dofinansowanie UE: 4147150

Nazwa beneficjenta: FMC TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751340403

Kod pocztowy: 31-476

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-007/08-02 Przeprowadzenie badań i komercjalizacja technologii MTT w ATON-HT S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-007/08-02

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań i komercjalizacja technologii MTT w ATON-HT S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Syców

Wartość ogółem: 3785963.62

Wydatki kwalifikowalne: 3103248.87

Dofinansowanie: 1861949.32

Dofinansowanie UE: 1582656.92

Nazwa beneficjenta: ATON-HT Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992546366

Kod pocztowy: 50-021

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.04.04.00-32-004/13-06 Kształtowanie struktury i tekstury stali gatunkowych poprzez procesy odkształcania na zimno w cięciu poprzecznym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-32-004/13-06

Tytuł projektu: Kształtowanie struktury i tekstury stali gatunkowych poprzez procesy odkształcania na zimno w cięciu poprzecznym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński – miasto

Wartość ogółem: 79964000

Wydatki kwalifikowalne: 79880000

Dofinansowanie: 31952000

Dofinansowanie UE: 27159200

Nazwa beneficjenta: VAN HEYGHEN STAL POLSKA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1070013385

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczeciński

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015enigma szkoła jazdy, syjon umcs, demagog, zachęta do filozofii, rozbicie pdf, krzywa spee, wymiarowanie od bazy, podziękowania za współpracę, apokalipsa sjp, olszewski, front wyzwolenia pracujących dzieci plakat, leszek garlicki polskie prawo konstytucyjne pdf, pozycjonowanie strategiczne, ideologia nazistowska, kryptogramy, psychologia perswazji, agata lipińska umcs, lab poznan, pendler…