Powiat będziński,  Śląskie,  Sławków

POIG.04.06.00-10-028/12-05 Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych.

POIG.04.06.00-10-028/12-05 Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-10-028/12-05

Tytuł projektu: Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Koniecpol

Wartość ogółem: 5237491.69

Wydatki kwalifikowalne: 4258123.32

Dofinansowanie: 2129061.66

Dofinansowanie UE: 1809702.41

Nazwa beneficjenta: PRGW G.Janik R.Kuś sp. jawna

NIP beneficjenta: 6290007550

Kod pocztowy: 41-260

Miejscowość: Sławków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-006/09-04 Utworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-006/09-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 100816476.4

Wydatki kwalifikowalne: 51460848

Dofinansowanie: 15438254.4

Dofinansowanie UE: 13122516.24

Nazwa beneficjenta: EDF Polska S.A.

NIP beneficjenta: 6420000642

Kod pocztowy: 00-120

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/27/2009

Data zakończenia realizacji: 5/25/2014


POIG.04.04.00-30-059/13-02 „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-059/13-02

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Ostrów Wielkopolski – miasto

Wartość ogółem: 12169600

Wydatki kwalifikowalne: 9834000

Dofinansowanie: 4917000

Dofinansowanie UE: 4179450

Nazwa beneficjenta: TECHNOPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6222325616

Kod pocztowy: 63-400

Miejscowość: OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.05.01-00-008/09-09 Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego innowacyjne technologie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-008/09-09

Tytuł projektu: Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego innowacyjne technologie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 141595110.42

Wydatki kwalifikowalne: 100670998.53

Dofinansowanie: 30201299.56

Dofinansowanie UE: 25671104.62

Nazwa beneficjenta: Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6842540071

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.04.04.00-24-022/09-06 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania podzespołów samochodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-022/09-06

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania podzespołów samochodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 41167806.29

Wydatki kwalifikowalne: 31490692.35

Dofinansowanie: 12596276.94

Dofinansowanie UE: 10706835.4

Nazwa beneficjenta: Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8171949962

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/5/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2012


POIG.04.05.01-00-008/09-09 Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego innowacyjne technologie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-008/09-09

Tytuł projektu: Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego innowacyjne technologie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 141595110.42

Wydatki kwalifikowalne: 100670998.53

Dofinansowanie: 30201299.56

Dofinansowanie UE: 25671104.62

Nazwa beneficjenta: Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6842540071

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015przyporządkuj terenom zagrożonym powodzią charakterystyczne dla nich najczęstsze przyczyny powodzi, mieszkaniec astany, słoń birara, luty 2020, pasja w tv 2020, maleńczuk, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, maszyna 07, unia europejska praca, fora biznesowe, sprzątanie domów lublin, druzynowe cele fifa 18, matura 2018, wysyłanie deklaracji vat, księgi metrykalne lubelskie, co dzieje się po śmierci, lokaty bankowe wikipedia, liście po angielsku, ugoda pozasądowa w zakresie dobrowolnej spłaty długu, planowanie strategiczne w administracji publicznej…