Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.06.00-10-013/12-04 Pierwsze wdrożenie wynalazku „Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

POIG.04.06.00-10-013/12-04 Pierwsze wdrożenie wynalazku „Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-10-013/12-04

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie wynalazku „Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Wartość ogółem: 27061230

Wydatki kwalifikowalne: 22001000

Dofinansowanie: 11000500

Dofinansowanie UE: 9350425

Nazwa beneficjenta: SYNTOM Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5242680231

Kod pocztowy: 03-352

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.04.00-14-075/13-05 Linia technologiczna do produkcji nowego typu obiektywów dedykowanych do fotolitografii bezmaskowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-075/13-05

Tytuł projektu: Linia technologiczna do produkcji nowego typu obiektywów dedykowanych do fotolitografii bezmaskowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 14798786.18

Wydatki kwalifikowalne: 14426400

Dofinansowanie: 5765555

Dofinansowanie UE: 4900721.75

Nazwa beneficjenta: „SOLARIS OPTICS” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1130018588

Kod pocztowy: 05-410

Miejscowość: Józefów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-18-018/08-08 Rozwój POLIMARKY S.J. poprzez innowacyjne inwestycje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-018/08-08

Tytuł projektu: Rozwój POLIMARKY S.J. poprzez innowacyjne inwestycje

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 20170551.99

Wydatki kwalifikowalne: 16616637.37

Dofinansowanie: 9965982.42

Dofinansowanie UE: 8471085.05

Nazwa beneficjenta: „POLIMARKY” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8133680156

Kod pocztowy: 35-082

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.04.04.00-08-003/09-08 Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego o innowacyjne technologie telekomunikacyjno-informatyczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-08-003/09-08

Tytuł projektu: Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego o innowacyjne technologie telekomunikacyjno-informatyczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 14682700

Wydatki kwalifikowalne: 12000000

Dofinansowanie: 8400000

Dofinansowanie UE: 7140000

Nazwa beneficjenta: ITM POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9730933499

Kod pocztowy: 65-127

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.04.04.00-24-063/13-02 Wdrożenie do produkcji automatycznych terminali samoobsługowych bazujących na technologii MULTIFLEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-063/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji automatycznych terminali samoobsługowych bazujących na technologii MULTIFLEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 21820800

Wydatki kwalifikowalne: 17710500

Dofinansowanie: 8853000

Dofinansowanie UE: 7525050

Nazwa beneficjenta: Aqmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5472014443

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-12-043/08-05 Nowa usługa kurierska – wyślij/odbierz paczkę przez paczkomat.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-043/08-05

Tytuł projektu: Nowa usługa kurierska – wyślij/odbierz paczkę przez paczkomat.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl

Gmina: M. Przemyśl

Wartość ogółem: 828514.29

Wydatki kwalifikowalne: 668571.43

Dofinansowanie: 466928.57

Dofinansowanie UE: 396889.29

Nazwa beneficjenta: InPost Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792895061

Kod pocztowy: 30-624

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/24/2009


POIG.04.04.00-14-016/08-08 Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-016/08-08

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Stara Biała

Wartość ogółem: 31674528.16

Wydatki kwalifikowalne: 29467287.2

Dofinansowanie: 17680372.32

Dofinansowanie UE: 15028316.47

Nazwa beneficjenta: PASSAT-STAL SA

NIP beneficjenta: 7742617366

Kod pocztowy: 09-411

Miejscowość: Biała

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012kursy zawodowe dla dorosłych warszawa, heben, jarosław kaczyński wykształcenie, prezes zus kontakt, szkolenie sprzedażowe pdf, piudelek, parp lsi, gimnastyka korekcyjna, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2019, na podstawie zamieszczonej mapy uzupełnij zdania, aktualnosci mlawa, lalka arkusz maturalny, zaświadczenie a1 dla przedsiębiorcy 2018, standardy postępowania logopedycznego chomikuj, tygodnik solidarność, pożyczka bezzwrotna tarcza, szkolenie windykacja należności, współwłasność konta bankowego śmierć, strategia przedsiębiorstwa, jakoszczedzacpieniadze, andrzej krzywonos, ifp facebook, basketmania kod rabatowy, sylwester w lublinie, граница польша украина, etapy odmrażania gospodarki, dobór środków ochrony indywidualnej, oblicz pamiętaj o możliwości skracania…