Brzoza,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

POIG.04.06.00-04-010/12-05 Wdrożenie do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej p.n.:„Urządzenie spalające paliwa ciekłe oraz sposób jego działania” w firmie Planika Sp. z o.o.

POIG.04.06.00-04-010/12-05 Wdrożenie do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej p.n.:„Urządzenie spalające paliwa ciekłe oraz sposób jego działania” w firmie Planika Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-04-010/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej p.n.:„Urządzenie spalające paliwa ciekłe oraz sposób jego działania” w firmie Planika Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 10881072

Wydatki kwalifikowalne: 8832000

Dofinansowanie: 4416000

Dofinansowanie UE: 3753600

Nazwa beneficjenta: Planika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5542520460

Kod pocztowy: 86-061

Miejscowość: Brzoza

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.04.05.01-00-005/10-07 Wprowadzenie nowowczesnych technologii podukcji innowacyjnych podzespołów silników samochodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-005/10-07

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowowczesnych technologii podukcji innowacyjnych podzespołów silników samochodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Błonie

Wartość ogółem: 174992085.33

Wydatki kwalifikowalne: 160630334.46

Dofinansowanie: 48189100.34

Dofinansowanie UE: 40960735.29

Nazwa beneficjenta: Delphi Poland S.A.

NIP beneficjenta: 6840001364

Kod pocztowy: 30-399

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.04.00-28-002/08-05 Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych. unikatowych odlewów ze stopów żelaza dla energetyki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-002/08-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych. unikatowych odlewów ze stopów żelaza dla energetyki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 86363800

Wydatki kwalifikowalne: 70790000

Dofinansowanie: 35395000

Dofinansowanie UE: 30085750

Nazwa beneficjenta: ALSTOM Power Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5780002163

Kod pocztowy: 00-124

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/17/2008

Data zakończenia realizacji: 5/30/2010okres ważności szelek bezpieczeństwa, wymień organy które w średniowieczu tworzyły samorząd miejski określ ich zadania, podatki w europie, termy celejów, czytanie ze zrozumieniem liceum karty pracy, polskim, certyfikat rezydencji 2019, spojrzec, michała dworczyk, skwp lodz, marek ptak matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych pdf, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, osiem gwiazdek białystok, matura z matematyki poziom rozszerzony 2017, światło spolaryzowane…