Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świebodzice

POIG.04.06.00-02-005/12-01 Siatka Nanokompozytowa – wynalazek stanowiący motor rozwoju firmy CAST

POIG.04.06.00-02-005/12-01 Siatka Nanokompozytowa – wynalazek stanowiący motor rozwoju firmy CAST

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-02-005/12-01

Tytuł projektu: Siatka Nanokompozytowa – wynalazek stanowiący motor rozwoju firmy CAST

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 11878110

Wydatki kwalifikowalne: 9657000

Dofinansowanie: 4828500

Dofinansowanie UE: 4104225

Nazwa beneficjenta: CAST Spółka Jawna T. Andruszko. K. Bujak. P. Bujak. A. Modliński

NIP beneficjenta: 8842294236

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.05.02-00-097/12-08 Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-097/12-08

Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 25025905.41

Wydatki kwalifikowalne: 17176681.31

Dofinansowanie: 6840261.67

Dofinansowanie UE: 5814222.42

Nazwa beneficjenta: UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010046036

Kod pocztowy: 51-317

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.01-00-023/12-13 Utworzenie zakładu produkcyjnego stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-023/12-13

Tytuł projektu: Utworzenie zakładu produkcyjnego stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 510698339.82

Wydatki kwalifikowalne: 413067003.68

Dofinansowanie: 123424420.7

Dofinansowanie UE: 104910757.59

Nazwa beneficjenta: Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010274725

Kod pocztowy: 71-637

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


POIG.04.04.00-30-037/13-03 Wdrożenie w firmie FOLPLAST innowacyjnej technologii produkcji folii wielowarstwowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-037/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie w firmie FOLPLAST innowacyjnej technologii produkcji folii wielowarstwowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kościański

Gmina: Kościan – miasto

Wartość ogółem: 11598900

Wydatki kwalifikowalne: 9370000

Dofinansowanie: 4685000

Dofinansowanie UE: 3982250

Nazwa beneficjenta: FOLPLAST SP. Z O.O. SP.K.

NIP beneficjenta: 6980007496

Kod pocztowy: 64-000

Miejscowość: KOŚCIAN

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kościański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.04.00-28-002/08-05 Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych. unikatowych odlewów ze stopów żelaza dla energetyki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-002/08-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych. unikatowych odlewów ze stopów żelaza dla energetyki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 86363800

Wydatki kwalifikowalne: 70790000

Dofinansowanie: 35395000

Dofinansowanie UE: 30085750

Nazwa beneficjenta: ALSTOM Power Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5780002163

Kod pocztowy: 00-124

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/17/2008

Data zakończenia realizacji: 5/30/2010


POIG.04.05.02-00-113/12-04 Centrum Wsparcia Cisco – Innowacyjne centrum usług wspólnych/IT w Krakowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-113/12-04

Tytuł projektu: Centrum Wsparcia Cisco – Innowacyjne centrum usług wspólnych/IT w Krakowie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 85396136.95

Wydatki kwalifikowalne: 57529459

Dofinansowanie: 17258837.7

Dofinansowanie UE: 14670012.04

Nazwa beneficjenta: Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1181092318

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/27/2015beata bogusz, handlowe niedziele marzec 2020, objawy zaburzeń psychicznych, polska komisja wyborcza, rezonans magnetyczny multi med warszawa stanów zjednoczonych, nip poczta polska, uwiezione sezon 6, konkurs angielskiego, czy sprzeciw od wyroku nakazowego wymaga uzasadnienia, sentido długołęka, zdz szczytno, czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze pdf, kraj ameryki południowej bez dostępu do morza, psychoterapia metody i techniki pdf, struktura pkb w polsce…