Dolnośląskie,  Powiat wrocławski,  Siechnice

POIG.04.05.02-00-162/12-05 Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej RCoCT poprzez utworzenie Centrum B+R

POIG.04.05.02-00-162/12-05 Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej RCoCT poprzez utworzenie Centrum B+R

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-162/12-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej RCoCT poprzez utworzenie Centrum B+R

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 2660317.06

Wydatki kwalifikowalne: 2410627.81

Dofinansowanie: 964251.12

Dofinansowanie UE: 819613.45

Nazwa beneficjenta: Selena Labs Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7540335162

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.04.00-16-002/13-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych okien o podwyższonych parametrach szczelności i izolacyjności akustycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-002/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych okien o podwyższonych parametrach szczelności i izolacyjności akustycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 25874230

Wydatki kwalifikowalne: 17489200

Dofinansowanie: 8744600

Dofinansowanie UE: 7432910

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ALSECCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7531608850

Kod pocztowy: 48-303

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.04.00-22-017/09-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii instalacji turbin wiatrowych i innych specjalistycznych usług dźwigowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-017/09-05

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii instalacji turbin wiatrowych i innych specjalistycznych usług dźwigowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 29802900

Wydatki kwalifikowalne: 29757900

Dofinansowanie: 17779065

Dofinansowanie UE: 15112205.25

Nazwa beneficjenta: Viatron Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5851443987

Kod pocztowy: 81-350

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013przelicznik kondensatorów, wzór podania o praktyki studenckie, centrum spotkania kultur, borysiuk, darmowe szkolenia it, ania wyszkoni 2018, opisz pokój ze zdjęcia używając konstrukcji there is lub there are, projekt badawczy, 3lo chełm, referat definicja, kinge czy kingę, anna młynarska-sobaczewska, www.nomi, gajda mieczysław aktor, odstąpienie od umowy zawartej na odległość ustawa…