Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.04.05.02-00-150/12-03 Rozwój centrum badawczo-rozwojowe Delphi Poland S.A.

POIG.04.05.02-00-150/12-03 Rozwój centrum badawczo-rozwojowe Delphi Poland S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-150/12-03

Tytuł projektu: Rozwój centrum badawczo-rozwojowe Delphi Poland S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 50259086.05

Wydatki kwalifikowalne: 27271900.56

Dofinansowanie: 13595947.61

Dofinansowanie UE: 11556555.47

Nazwa beneficjenta: Delphi Poland S.A.

NIP beneficjenta: 6840001364

Kod pocztowy: 30-399

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/30/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-14-046/09-19 Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo – Diagnostycznego chorób oczu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-046/09-19

Tytuł projektu: Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo – Diagnostycznego chorób oczu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8663434

Wydatki kwalifikowalne: 8621234

Dofinansowanie: 4310617

Dofinansowanie UE: 3664024.45

Nazwa beneficjenta: Instytut Jaskry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5262596663

Kod pocztowy: 00-415

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015budzet, ustawa o odpadach 2001, przedsiębiorstwo powiązane, przyjrzyj się obiektom przedstawionym na rysunkach wykonanych w pewnej skali, oblicz czas połowicznego rozpadu, pozytywne filmy na depresje, najlepsze ubezpieczenia zdrowotne, audiowizualna, zastaw a zastaw rejestrowy, rachunek vat od kiedy, praw miejskich, kierunkowy 52, skala wechslera, rynek newconnect charakterystyka, kurs rodo, kolory monochromatyczne, przechrzta namiestnik chomikuj, sloty publikacyjne, portal w polityce pl, marian…