Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.05.02-00-113/12-04 Centrum Wsparcia Cisco – Innowacyjne centrum usług wspólnych/IT w Krakowie

POIG.04.05.02-00-113/12-04 Centrum Wsparcia Cisco – Innowacyjne centrum usług wspólnych/IT w Krakowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-113/12-04

Tytuł projektu: Centrum Wsparcia Cisco – Innowacyjne centrum usług wspólnych/IT w Krakowie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 85396136.95

Wydatki kwalifikowalne: 57529459

Dofinansowanie: 17258837.7

Dofinansowanie UE: 14670012.04

Nazwa beneficjenta: Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1181092318

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/27/2015


POIG.04.04.00-24-053/13-02 „Wdrożenie innowacyjnej technologii spieniania szkła w celu wytworzenia nowego produktu „

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-053/13-02

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii spieniania szkła w celu wytworzenia nowego produktu „

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Radzionków

Wartość ogółem: 10390000

Wydatki kwalifikowalne: 10360000

Dofinansowanie: 4684000

Dofinansowanie UE: 3981400

Nazwa beneficjenta: „HOGER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5751722050

Kod pocztowy: 42-700

Miejscowość: Lubliniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-24-034/08-08 Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-034/08-08

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 10004000

Wydatki kwalifikowalne: 8200000

Dofinansowanie: 4100000

Dofinansowanie UE: 3485000

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa

NIP beneficjenta: 2220074473

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012książka do nauki hiszpańskiego pdf, sprawozdania finansowe krs, życzenia wielkanocne do pobrania, youtube filme, komparycja, instytut komunikacji specjalistycznej i interkulturowej, punkty kbn, które tematy zajęć są realizowane podczas szkolenia podstawowego, konkurencja rynkowa, obliczanie koła zębatego, pedagogika definicja, hanna patronka, art 234 kk, wspólne, huber lublin, liczba ludności na świecie, pluralizm kulturowy…