Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.04.05.02-00-109/12-07 Utworzenie centrum IT oraz back office dla Grupy BBH

POIG.04.05.02-00-109/12-07 Utworzenie centrum IT oraz back office dla Grupy BBH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-109/12-07

Tytuł projektu: Utworzenie centrum IT oraz back office dla Grupy BBH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 90586719.46

Wydatki kwalifikowalne: 53339457.03

Dofinansowanie: 16001837.1

Dofinansowanie UE: 13601561.53

Nazwa beneficjenta: Brown Brothers Harriman (Poland) Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751437605

Kod pocztowy: 30-705

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/30/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.04.05.02-00-006/09-04 Utworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-006/09-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 100816476.4

Wydatki kwalifikowalne: 51460848

Dofinansowanie: 15438254.4

Dofinansowanie UE: 13122516.24

Nazwa beneficjenta: EDF Polska S.A.

NIP beneficjenta: 6420000642

Kod pocztowy: 00-120

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/27/2009

Data zakończenia realizacji: 5/25/2014


POIG.04.04.00-16-009/09-10 Uruchomienie produkcji innowacyjnego. zindywidualizowanego fotela do samochodów ciężarowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-009/09-10

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnego. zindywidualizowanego fotela do samochodów ciężarowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Skarbimierz

Wartość ogółem: 41672002.66

Wydatki kwalifikowalne: 34157379.23

Dofinansowanie: 17078689.61

Dofinansowanie UE: 14516886.16

Nazwa beneficjenta: Adient Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9271756246

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.04.04.00-32-005/13-05 Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET (pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-32-005/13-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET (pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat białogardzki

Gmina: Karlino

Wartość ogółem: 55371800

Wydatki kwalifikowalne: 38702100

Dofinansowanie: 23001260

Dofinansowanie UE: 19551071

Nazwa beneficjenta: Invento Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5262790365

Kod pocztowy: 02-675

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.05.02-00-033/12-04 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-033/12-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Radków

Wartość ogółem: 15012150

Wydatki kwalifikowalne: 12205000

Dofinansowanie: 4882000

Dofinansowanie UE: 3661500

Nazwa beneficjenta: ZETKAMA R&D Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252489569

Kod pocztowy: 57-410

Miejscowość: Ścinawka Średnia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-12-043/08-05 Nowa usługa kurierska – wyślij/odbierz paczkę przez paczkomat.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-043/08-05

Tytuł projektu: Nowa usługa kurierska – wyślij/odbierz paczkę przez paczkomat.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl

Gmina: M. Przemyśl

Wartość ogółem: 828514.29

Wydatki kwalifikowalne: 668571.43

Dofinansowanie: 466928.57

Dofinansowanie UE: 396889.29

Nazwa beneficjenta: InPost Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792895061

Kod pocztowy: 30-624

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/24/2009


POIG.04.04.00-24-034/08-08 Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-034/08-08

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 10004000

Wydatki kwalifikowalne: 8200000

Dofinansowanie: 4100000

Dofinansowanie UE: 3485000

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa

NIP beneficjenta: 2220074473

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012urząd miasta 28 czerwca poznań, chloro, chem uw edu pl, mizerna cicha, politechnika krakowska, średnia wykładnicza, zadbać o siebie, sielankowa lublin, umcs kierunki, spotkaliśmy, oraza, skala 1:1000, koalicja europejska łódź, kiedy można korzystać z cudzego utworu bez pytania o zgodę, loty kosmiczne, korzystając z dostępnych źródeł podaj dwa przykłady działań stanowiących, sposoby na biznes, skup bydła warmińsko mazurskie, gałąź czy gałęź, homo sapiens, dyskryminacja pozytywna, dwór jagiellonów na wawelu…