Powiat cieszyński,  Śląskie,  Ustroń

POIG.04.05.02-00-100/09-02 Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.

POIG.04.05.02-00-100/09-02 Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-100/09-02

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 18156875

Wydatki kwalifikowalne: 18156875

Dofinansowanie: 9078437.5

Dofinansowanie UE: 7716671.88

Nazwa beneficjenta: American Heart of Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5482277894

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/8/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.04.04.00-12-043/08-05 Nowa usługa kurierska – wyślij/odbierz paczkę przez paczkomat.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-043/08-05

Tytuł projektu: Nowa usługa kurierska – wyślij/odbierz paczkę przez paczkomat.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Nowy Targ – miasto

Wartość ogółem: 724950

Wydatki kwalifikowalne: 585000

Dofinansowanie: 408562.5

Dofinansowanie UE: 347278.13

Nazwa beneficjenta: InPost Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792895061

Kod pocztowy: 30-624

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/24/2009


POIG.04.04.00-24-013/09-14 Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-013/09-14

Tytuł projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Gmina: M. Jaworzno

Wartość ogółem: 94128354.92

Wydatki kwalifikowalne: 78724023.68

Dofinansowanie: 31467396.62

Dofinansowanie UE: 26747287.12

Nazwa beneficjenta: ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6340197588

Kod pocztowy: 40-615

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/30/2013


POIG.04.05.02-00-097/12-08 Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-097/12-08

Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb przemysłu lotniczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 25025905.41

Wydatki kwalifikowalne: 17176681.31

Dofinansowanie: 6840261.67

Dofinansowanie UE: 5814222.42

Nazwa beneficjenta: UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010046036

Kod pocztowy: 51-317

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-093/09-02 Utworzenie Centrum Biznesowego Amway świadczącego innowacyjną usługę wsparcia procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-093/09-02

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Biznesowego Amway świadczącego innowacyjną usługę wsparcia procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Zabierzów

Wartość ogółem: 45512969.08

Wydatki kwalifikowalne: 22291080

Dofinansowanie: 6687324

Dofinansowanie UE: 5684225.4

Nazwa beneficjenta: Amway Business Centre Europe

NIP beneficjenta: 6751423744

Kod pocztowy: 31-503

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/25/2013


POIG.04.04.00-30-037/09-14 Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-037/09-14

Tytuł projektu: Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 13299400

Wydatki kwalifikowalne: 10630000

Dofinansowanie: 6286000

Dofinansowanie UE: 5343100

Nazwa beneficjenta: WAPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132631608

Kod pocztowy: 02-913

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/20/2015


POIG.04.04.00-30-018/13-03 Wzrost konkurencyjności firmy Kablonex poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-018/13-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Kablonex poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Gmina: Chodzież

Wartość ogółem: 19866200

Wydatki kwalifikowalne: 16000000

Dofinansowanie: 7200000

Dofinansowanie UE: 6120000

Nazwa beneficjenta: KABLONEX NAWROCCY Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6070084790

Kod pocztowy: 64-800

Miejscowość: Podanin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015plan poznania mapa ulice, la visage lublin, fryderyk, ruchy wojsk rosyjskich, ponad, który prezydent usa zginął w latach 60 19 wieku, ryszard czarnecki emilia czarnecka, zmiany dla przedsiębiorców 2020, santander kredyt, paznokcie żelowe kwadratowe, zatrudnienie, produkcja doniczek, statystyka od podstaw, najstarsza mapa polski…