Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.04.05.02-00-093/09-02 Utworzenie Centrum Biznesowego Amway świadczącego innowacyjną usługę wsparcia procesów biznesowych

POIG.04.05.02-00-093/09-02 Utworzenie Centrum Biznesowego Amway świadczącego innowacyjną usługę wsparcia procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-093/09-02

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Biznesowego Amway świadczącego innowacyjną usługę wsparcia procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Zabierzów

Wartość ogółem: 45512969.08

Wydatki kwalifikowalne: 22291080

Dofinansowanie: 6687324

Dofinansowanie UE: 5684225.4

Nazwa beneficjenta: Amway Business Centre Europe

NIP beneficjenta: 6751423744

Kod pocztowy: 31-503

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/25/2013


POIG.04.05.02-00-073/12-06 Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące innowacyjne eko-usługi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-073/12-06

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące innowacyjne eko-usługi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Tczew – miasto

Wartość ogółem: 11543550

Wydatki kwalifikowalne: 8700000

Dofinansowanie: 5220000

Dofinansowanie UE: 4437000

Nazwa beneficjenta: CENTRUM INNOWACJI STB SP Z.O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 5932559949

Kod pocztowy: 83-110

Miejscowość: Tczew

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/18/2015


POIG.04.05.02-00-004/12-13 Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-004/12-13

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim

Wartość ogółem: 74377979.39

Wydatki kwalifikowalne: 60679196.43

Dofinansowanie: 30339598.21

Dofinansowanie UE: 25788658.48

Nazwa beneficjenta: Synthos S.A.

NIP beneficjenta: 5490002108

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015system antyplagiatowy, jak sprawdzić numer paszportu ukraińskiego, zainteresowane, pomroki pdf, szkola smyk, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, chaczaturian, 26.12, jak zakończyć prezentację po angielsku, refaktura po angielsku, wyższa szkoła nauk stosowanych w rudzie śląskiej, róże pnące długo kwitnące, umowa o pracę cywilno prawna, umcs organizacja roku, de lege ferenda, mistrz excela w 20 dni pdf, grupowe ubezpieczenie na życie, windhunter academy, mnemotechniki pdf, www jutube filmy, jak radzić sobie ze zrostami, witold k…