Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.05.02-00-090/09-04 Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

POIG.04.05.02-00-090/09-04 Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-090/09-04

Tytuł projektu: Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 6928734.67

Wydatki kwalifikowalne: 6742920

Dofinansowanie: 2022876

Dofinansowanie UE: 1719444.6

Nazwa beneficjenta: SII

NIP beneficjenta: 5252352907

Kod pocztowy: 02-626

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/25/2012


POIG.04.05.02-00-043/09-03 Rozbudowa Centrum Finansowo-Księgowego Shell

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-043/09-03

Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Finansowo-Księgowego Shell

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 20507021.84

Wydatki kwalifikowalne: 18120000

Dofinansowanie: 5436000

Dofinansowanie UE: 4620600

Nazwa beneficjenta: Shell Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5261009190

Kod pocztowy: 02-366

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/7/2009

Data zakończenia realizacji: 10/25/2012


POIG.04.04.00-30-015/09-11 Wdrożenie innowacyjnej technologii i ulepszonych produktów leczniczych przez BIOFARM.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-015/09-11

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii i ulepszonych produktów leczniczych przez BIOFARM.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 16984830

Wydatki kwalifikowalne: 9656500

Dofinansowanie: 3862600

Dofinansowanie UE: 3283210

Nazwa beneficjenta: Biofarm Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7780021575

Kod pocztowy: 60-198

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014wydział pedagogiki i psychologii, handel organami, polski zespół folkowy, język niemiecki praca, kodeks cywilny gov, chmielewski dźwigi, piosenki lat 70, na co można wydać subwencję pfr, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usługi płatnicze, wytwór pracy, przyszlem, szalak studio, ukraiński przysmak, resocjalizacja polska, ustawa o sprzedaży konsumenckiej, punkty rekrutacyjne, medic r poznań, olimpia marcewicz umcs…