Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.05.02-00-090/09-04 Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

POIG.04.05.02-00-090/09-04 Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-090/09-04

Tytuł projektu: Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 6928734.67

Wydatki kwalifikowalne: 6742920

Dofinansowanie: 2022876

Dofinansowanie UE: 1719444.6

Nazwa beneficjenta: SII

NIP beneficjenta: 5252352907

Kod pocztowy: 02-626

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/25/2012


POIG.04.04.00-12-046/08-19 Zakup i wdrożenie innowacyjnej segmentowej zintegrowanej linii do produkcji nowych na świecie zespołów rurowych silników samolotowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-046/08-19

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnej segmentowej zintegrowanej linii do produkcji nowych na świecie zespołów rurowych silników samolotowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Niepołomice

Wartość ogółem: 48313816.92

Wydatki kwalifikowalne: 31159738.18

Dofinansowanie: 18695842.91

Dofinansowanie UE: 15891466.47

Nazwa beneficjenta: „Pratt & Whitney Tubes” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6792835716

Kod pocztowy: 32-005

Miejscowość: Niepołomice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.04.00-30-026/13-03 Wdrożenie wyników prac B+R – innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-026/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R – innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Gmina: Krzyż Wielkopolski

Wartość ogółem: 12097400

Wydatki kwalifikowalne: 8865400

Dofinansowanie: 5319240

Dofinansowanie UE: 4521354

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych „Wilk” s.c.

NIP beneficjenta: 7631887878

Kod pocztowy: 64-761

Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.04.00-30-026/13-03 Wdrożenie wyników prac B+R – innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-026/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R – innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Gmina: Krzyż Wielkopolski

Wartość ogółem: 12097400

Wydatki kwalifikowalne: 8865400

Dofinansowanie: 5319240

Dofinansowanie UE: 4521354

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych „Wilk” s.c.

NIP beneficjenta: 7631887878

Kod pocztowy: 64-761

Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015chemia tablica, sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktyczno wychowawczej za i semestr, polskie nazwy na mapie świata, deklaracja vat 7 2020 druk, kryzysy rozwojowe erikson, donaty, geografia norwegii, język migowy alfabet, www komunikacja miejska białystok pl, ostatnie dni na marsie, pijarzy warszawa, metody badawcze w naukach politycznych, chłodnictwo i klimatyzacja pdf, parp dotacja na kapitał obrotowy, informacja prasowa, uzupełnij zdania odpowiednimi liczbami tam gdzie to konieczne postaw kropkę, ukr., kierunkowy 85 jaki to kraj, wzory matematyczne egzamin ósmoklasisty, zabojstwo pierwszego stopnia…