Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.04.05.02-00-088/09-14 Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

POIG.04.05.02-00-088/09-14 Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-088/09-14

Tytuł projektu: Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 33618805.65

Wydatki kwalifikowalne: 18097250.74

Dofinansowanie: 7238900.3

Dofinansowanie UE: 6153065.25

Nazwa beneficjenta: McKinsey Knowledge Center Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252463819

Kod pocztowy: 50-365

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/25/2015


POIG.04.04.00-20-003/09-08 Budowa nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji stolarki PCV i aluminium.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-003/09-08

Tytuł projektu: Budowa nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji stolarki PCV i aluminium.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Juchnowiec Kościelny

Wartość ogółem: 24511879.92

Wydatki kwalifikowalne: 13816680

Dofinansowanie: 6908340

Dofinansowanie UE: 5872089

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „RODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5420202606

Kod pocztowy: 16-061

Miejscowość: Kolonia Koplany

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.04.04.00-12-048/08-09 Przygotowanie do wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego wyrobu przez firmę „OPAX” ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-048/08-09

Tytuł projektu: Przygotowanie do wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego wyrobu przez firmę „OPAX” ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ SPÓŁKA JAWNA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Kalwaria Zebrzydowska

Wartość ogółem: 19947000

Wydatki kwalifikowalne: 16225000

Dofinansowanie: 11357500

Dofinansowanie UE: 9653875

Nazwa beneficjenta: „OPAX” ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5511009022

Kod pocztowy: 34-130

Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/25/2012


POIG.04.04.00-18-034/08-08 Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz utworzeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-034/08-08

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz utworzeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 7300741.35

Wydatki kwalifikowalne: 5961017.5

Dofinansowanie: 4128699.75

Dofinansowanie UE: 3509394.79

Nazwa beneficjenta: D.A. Glass Doros Teodora

NIP beneficjenta: 8130000882

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/23/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010etapy rozmrazania gospodarki, kurantowa 4, przykladowe, dokonuje sprzedaży bezpośredniej krzyżówka, wmzdz olsztyn, skutki ekspansji kolonialnej, zus er wps 02, it dubbing pl, podatki dochodowe, schneider electric mikołów, politechnika warszawska logo, lokaty bankowe wikipedia, stopa inflacji, noc biologów 2018 lublin, miejsce występowania zasięgu czegoś, ug ekonomia, uczestnik ang, 5 lo białystok profile, muzyka polska, zasłużony dawca przeszczepu, podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej, wniosek o urlop macierzyński dodatkowy i rodzicielski, test mikro…