Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.05.02-00-084/12-07 Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych.

POIG.04.05.02-00-084/12-07 Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-084/12-07

Tytuł projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Wartość ogółem: 13067110

Wydatki kwalifikowalne: 10623666.67

Dofinansowanie: 4249466.67

Dofinansowanie UE: 3612046.67

Nazwa beneficjenta: MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8130140614

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-10-015/09-07 Wdrożenie autorskiej technologii zmierzającej do wprowadzenia nowego produktu odkuwki korbowodu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-015/09-07

Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii zmierzającej do wprowadzenia nowego produktu odkuwki korbowodu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Gmina: Łęczyca – miasto

Wartość ogółem: 16765897.95

Wydatki kwalifikowalne: 13691439.3

Dofinansowanie: 8214863.58

Dofinansowanie UE: 6982634.04

Nazwa beneficjenta: SCHRANER Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010014119

Kod pocztowy: 99-100

Miejscowość: Łęczyca

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.04.04.00-12-023/13-02 Uruchomienie produkcji innowacyjnych artykułów piśmiennych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-023/13-02

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych artykułów piśmiennych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 30425677.26

Wydatki kwalifikowalne: 24342500

Dofinansowanie: 12171250

Dofinansowanie UE: 10345562.5

Nazwa beneficjenta: Legra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772160178

Kod pocztowy: 30-716

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.05.02-00-007/08-02 Przeprowadzenie badań i komercjalizacja technologii MTT w ATON-HT S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-007/08-02

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań i komercjalizacja technologii MTT w ATON-HT S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Syców

Wartość ogółem: 3785963.62

Wydatki kwalifikowalne: 3103248.87

Dofinansowanie: 1861949.32

Dofinansowanie UE: 1582656.92

Nazwa beneficjenta: ATON-HT Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992546366

Kod pocztowy: 50-021

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009mankiw makroekonomia pdf, budownictwo ekologiczne, osoby angielski, kinga duda dominika duda, 1000 zł bon turystyczny, instytut politologii uj, środek po angielsku, chciałbym mieć taką sieć, en poczta, 16th, pl m, anatomia żuchwy, termoemisja elektronów, wrocław kursy zawodowe, ile trwa film polityka, urzad pracy dotacje, pkf consult sp z oo, rodzaje orzeczenia…