Mgrągowo,  Powiat mrągowski,  Warmińsko-mazurskie

POIG.04.05.02-00-079/09-04 Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

POIG.04.05.02-00-079/09-04 Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-079/09-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski

Gmina: Mrągowo

Wartość ogółem: 8813104.71

Wydatki kwalifikowalne: 7197448

Dofinansowanie: 3561224

Dofinansowanie UE: 3027040.4

Nazwa beneficjenta: Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7422207891

Kod pocztowy: 11-700

Miejscowość: Mgrągowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.04.04.00-20-005/09-17 Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-005/09-17

Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Supraśl

Wartość ogółem: 31333914.93

Wydatki kwalifikowalne: 26187000

Dofinansowanie: 13093500

Dofinansowanie UE: 11129475

Nazwa beneficjenta: Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661723504

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013


POIG.04.03.00-00-C20/12-02 Wdrożeniu nowej technologii odtleniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C20/12-02

Tytuł projektu: Wdrożeniu nowej technologii odtleniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 4411901.64

Wydatki kwalifikowalne: 3918777.99

Dofinansowanie: 2351266.79

Dofinansowanie UE: 1998576.77

Nazwa beneficjenta: H2Optim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 9721061775

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.05.02-00-011/08-06 Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-011/08-06

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 3593704.97

Wydatki kwalifikowalne: 2986493.26

Dofinansowanie: 2090545.28

Dofinansowanie UE: 1776963.49

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9532456679

Kod pocztowy: 85-825

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.04.05.02-00-027/10-09 Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-027/10-09

Tytuł projektu: Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kobierzyce

Wartość ogółem: 128696594.59

Wydatki kwalifikowalne: 81204634.76

Dofinansowanie: 24361390.43

Dofinansowanie UE: 20707181.86

Nazwa beneficjenta: B2B IT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951959918

Kod pocztowy: 55-040

Miejscowość: Magnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.04.05.02-00-079/09-04 Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-079/09-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski

Gmina: Mrągowo

Wartość ogółem: 8813104.71

Wydatki kwalifikowalne: 7197448

Dofinansowanie: 3561224

Dofinansowanie UE: 3027040.4

Nazwa beneficjenta: Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7422207891

Kod pocztowy: 11-700

Miejscowość: Mgrągowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.04.03.00-00-720/11-01 Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-720/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 572142.86

Wydatki kwalifikowalne: 571428.57

Dofinansowanie: 285714.29

Dofinansowanie UE: 242857.14

Nazwa beneficjenta: Polska Grupa Pocztowa SA

NIP beneficjenta: 7010024520

Kod pocztowy: 03-821

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.03.00-00-954/11-05 Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preoazotowaniem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-954/11-05

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preoazotowaniem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pszczyna

Wartość ogółem: 8243452.48

Wydatki kwalifikowalne: 7816864.66

Dofinansowanie: 3908432.33

Dofinansowanie UE: 3322167.48

Nazwa beneficjenta: PATENTUS Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6381435033

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.05.02-00-006/08-03 Budowa i wyposażenie Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-006/08-03

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 49713362.46

Wydatki kwalifikowalne: 40748657.75

Dofinansowanie: 12224597.32

Dofinansowanie UE: 10390907.72

Nazwa beneficjenta: Asseco Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5220003782

Kod pocztowy: 35-307

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/28/2008

Data zakończenia realizacji: 2/25/2010konserwacja żurawi, dorosły, pasta do baby boomer, odpowiedzialność społeczna biznesu, wykreśl z każdego z poniższych zestawów obiekt geograficzny który nie pasuje do pozostałych, centrum szkolenia kielce, krajobraz zdewastowany, ustawa kpa, kora nowotwór, liceum reja kraśnik, wzór wypełnionego wniosku o dotacje z urzędu pracy 2019, osiem tysięcy, sadowska insta…