Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.04.05.02-00-077/12-06 Rozbudowa CUW oraz utworzenie Creativity. Inovation&Development Center

POIG.04.05.02-00-077/12-06 Rozbudowa CUW oraz utworzenie Creativity. Inovation&Development Center

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-077/12-06

Tytuł projektu: Rozbudowa CUW oraz utworzenie Creativity. Inovation&Development Center

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 62556727.28

Wydatki kwalifikowalne: 42567210.9

Dofinansowanie: 12770163.27

Dofinansowanie UE: 10854638.78

Nazwa beneficjenta: HP Global Business Center Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1010000781

Kod pocztowy: 50-082

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/28/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.04.00-24-025/08-05 Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-025/08-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 9907132

Wydatki kwalifikowalne: 9270364

Dofinansowanie: 5562218.4

Dofinansowanie UE: 4727885.64

Nazwa beneficjenta: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „Sanel” Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6410007335

Kod pocztowy: 41-705

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.04.05.01-00-003/10-08 Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-003/10-08

Tytuł projektu: Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 178357496.18

Wydatki kwalifikowalne: 160492666

Dofinansowanie: 48147799.8

Dofinansowanie UE: 40925629.83

Nazwa beneficjenta: GSG Towers Sp.z.o.o.

NIP beneficjenta: 5252462406

Kod pocztowy: 02-627

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2016sprawozdania finansowe spółek 2018, baza usług rozwojowych jak uzyskać dofinansowanie, irk lublin, znaki ochrony przeciwpożarowej, wydarzenia dębica, pandemia koronawirus, kursy z operonem, przebudowa ul ciołkowskiego w białymstoku projekt, ewaluacja ex post, biologia 2018, terapia czaszkowo krzyżowa poznań, taniec ukraiński, system logistyczny na przykładzie firmy, 3 lo zamosc, spirometria normy, implementować, miguel, html odstęp między wyrazami, sylwia sawicka, efekt działania, sposób na morderstw sezon 6 kiedy na netflix, specyficzny, 16 grudnia…