Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.04.05.02-00-064/09-03 Utworzenie w Polsce Centrum Usług Wspólnych przez Intelenet European Services Sp. z o.o.

POIG.04.05.02-00-064/09-03 Utworzenie w Polsce Centrum Usług Wspólnych przez Intelenet European Services Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-064/09-03

Tytuł projektu: Utworzenie w Polsce Centrum Usług Wspólnych przez Intelenet European Services Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 23028674.21

Wydatki kwalifikowalne: 15856619.19

Dofinansowanie: 4756985.76

Dofinansowanie UE: 4043437.89

Nazwa beneficjenta: Serco European Services Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 6772333555

Kod pocztowy: 30-150

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2009

Data zakończenia realizacji: 7/25/2013


POIG.04.04.00-12-038/13-01 Produkcja mebli z elementami metalowymi i szklanymi z grawerowaniem laserowym 3D wraz z nano-pigmentowaniem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-038/13-01

Tytuł projektu: Produkcja mebli z elementami metalowymi i szklanymi z grawerowaniem laserowym 3D wraz z nano-pigmentowaniem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 82798600

Wydatki kwalifikowalne: 66600000

Dofinansowanie: 39960000

Dofinansowanie UE: 33966000

Nazwa beneficjenta: Fabryka Mebli Ryś Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

NIP beneficjenta: 6811873914

Kod pocztowy: 32-442

Miejscowość: Krzywaczka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-24-019/09-10 Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale innowacyjnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-019/09-10

Tytuł projektu: Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale innowacyjnym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Gmina: M. Dąbrowa Górnicza

Wartość ogółem: 43698810

Wydatki kwalifikowalne: 43248500

Dofinansowanie: 25949100

Dofinansowanie UE: 22056735

Nazwa beneficjenta: EUROPE SOLAR PRODUCTION Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6292417134

Kod pocztowy: 42-520

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.04.00-20-005/09-17 Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-005/09-17

Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 31333914.93

Wydatki kwalifikowalne: 26187000

Dofinansowanie: 13093500

Dofinansowanie UE: 11129475

Nazwa beneficjenta: Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661723504

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013


POIG.04.05.02-00-021/10-04 Budowa i wyposażenie Centrum IT Wilanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-021/10-04

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Centrum IT Wilanów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 174713650.75

Wydatki kwalifikowalne: 103653519.53

Dofinansowanie: 31096055.07

Dofinansowanie UE: 26431646.8

Nazwa beneficjenta: Asseco Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5220003782

Kod pocztowy: 35-322

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012pro gym biała podlaska, reagować, interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich przykład, fabryka mebli ryś, produkcja, przykłady tematów prac licencjackich, wycena nieruchomości studia podyplomowe, ratajczak, czasy nowożytne, światopogląd definicja, subwencja dla samozatrudnionych, informacja fishera, moc obowiązująca, enovatis, pilarczyk, inkorporować…