Gliwice

POIG.04.05.02-00-058/09-01 Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa

POIG.04.05.02-00-058/09-01 Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-058/09-01

Tytuł projektu: Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 13771694.67

Wydatki kwalifikowalne: 10834793.92

Dofinansowanie: 5417396.96

Dofinansowanie UE: 4604787.41

Nazwa beneficjenta: Flytronic Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9691513993

Kod pocztowy: 44-101

Miejscowość: Gliwice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.04.04.00-04-011/08-07 Wdrożenie zintegrowanego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-011/08-07

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 10474200

Wydatki kwalifikowalne: 9381000

Dofinansowanie: 4690500

Dofinansowanie UE: 3986925

Nazwa beneficjenta: Hydro-Vacuum Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8760203813

Kod pocztowy: 86-303

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.04.04.00-10-004/08-04 Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-004/08-04

Tytuł projektu: Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Wieruszów

Wartość ogółem: 36802086.26

Wydatki kwalifikowalne: 30561085.21

Dofinansowanie: 21267759.65

Dofinansowanie UE: 18077595.7

Nazwa beneficjenta: 3SPARE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5423070660

Kod pocztowy: 15-085

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/14/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


POIG.04.04.00-16-002/13-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych okien o podwyższonych parametrach szczelności i izolacyjności akustycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-002/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych okien o podwyższonych parametrach szczelności i izolacyjności akustycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 25874230

Wydatki kwalifikowalne: 17489200

Dofinansowanie: 8744600

Dofinansowanie UE: 7432910

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ALSECCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7531608850

Kod pocztowy: 48-303

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.05.01-00-004/09-11 Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-004/09-11

Tytuł projektu: Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Strzelce Opolskie

Wartość ogółem: 484191344.95

Wydatki kwalifikowalne: 418099891

Dofinansowanie: 125429967.3

Dofinansowanie UE: 106615472.2

Nazwa beneficjenta: Kronospan OSB Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7822391467

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2016


POIG.04.04.00-22-011/09-08 Budowa instalacji do produkcji biopaliw oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-011/09-08

Tytuł projektu: Budowa instalacji do produkcji biopaliw oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Pruszcz Gdański

Wartość ogółem: 53149860

Wydatki kwalifikowalne: 15732268.19

Dofinansowanie: 9426060.91

Dofinansowanie UE: 8012151.77

Nazwa beneficjenta: Komers International Franciszek Mądry

NIP beneficjenta: 5931622350

Kod pocztowy: 83-010

Miejscowość: Straszyn

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2016ludzie często patrzą w niebo i zadają pytania, matura próbna polski 2018, reguła zajcewa, czeszejko, wyższa szkoła wychowania fizycznego i turystyki w białymstoku, www grupaazoty com, kołtun, roztwór nasycony, na podstawie opisu z podręcznika wykonaj doświadczenie badanie czystości wód, dezurbanizacja przyczyny, wsb wroclaw, polubowne załatwienie sprawy, trendów, wzór protokołu zdawczo odbiorczego, rasy pszczol, anioł definicja, hierarchiczna budowa organizmów, pudleek…