Dolnośląskie,  Magnice,  Powiat wrocławski

POIG.04.05.02-00-027/10-09 Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB

POIG.04.05.02-00-027/10-09 Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-027/10-09

Tytuł projektu: Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kobierzyce

Wartość ogółem: 128696594.59

Wydatki kwalifikowalne: 81204634.76

Dofinansowanie: 24361390.43

Dofinansowanie UE: 20707181.86

Nazwa beneficjenta: B2B IT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951959918

Kod pocztowy: 55-040

Miejscowość: Magnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.04.04.00-30-014/13-02 Wdrożenie technologii produkcji rożków lodowych w waflach o obniżonej nasiąkliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-014/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii produkcji rożków lodowych w waflach o obniżonej nasiąkliwości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Kalisz

Gmina: M. Kalisz

Wartość ogółem: 32366600

Wydatki kwalifikowalne: 25908500

Dofinansowanie: 14249675

Dofinansowanie UE: 12112223.75

Nazwa beneficjenta: FF MARKA WŁASNA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7251820483

Kod pocztowy: 90-105

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/16/2013

Data zakończenia realizacji: 12/18/2015


POIG.04.04.00-12-028/09-02 Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur – innowacyjna usługa masowej e-faktury

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-028/09-02

Tytuł projektu: Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur – innowacyjna usługa masowej e-faktury

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 10516210

Wydatki kwalifikowalne: 8480500

Dofinansowanie: 5088300

Dofinansowanie UE: 4325055

Nazwa beneficjenta: INTEGER.pl Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6782881784

Kod pocztowy: 30-624

Miejscowość: m.Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.04.04.00-12-037/08-10 Rozbudowa. dywersyfikacja produkcji oraz zmiana całościowego procesu produkcyjnego Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Spółka z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz budowę nowoczesnej fabryki kosmetyków nowej generacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-037/08-10

Tytuł projektu: Rozbudowa. dywersyfikacja produkcji oraz zmiana całościowego procesu produkcyjnego Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Spółka z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz budowę nowoczesnej fabryki kosmetyków nowej generacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat suski

Gmina: Jordanów

Wartość ogółem: 17080000

Wydatki kwalifikowalne: 13779143.34

Dofinansowanie: 8267486

Dofinansowanie UE: 7027363.1

Nazwa beneficjenta: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772197862

Kod pocztowy: 30-443

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012ireb, stare koryto wisły mapa, teatr nn lublin, biznes plan przedsiębiorstwa produkcyjnego, kurs sprzedawcy, terroryzm etniczny, przyczynić się synonim, od narodzin do śmierci, diagram sieciowy, dzień ziemi 2014, gus sprawozdawczość, cudzoziemiec, k…