Powiat pszczyński,  Pszczyna,  Śląskie

POIG.04.05.02-00-026/09-04 Badania i rozwój innowacyjnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska

POIG.04.05.02-00-026/09-04 Badania i rozwój innowacyjnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-026/09-04

Tytuł projektu: Badania i rozwój innowacyjnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pszczyna

Wartość ogółem: 16551251.85

Wydatki kwalifikowalne: 13524300

Dofinansowanie: 8114580

Dofinansowanie UE: 6897393

Nazwa beneficjenta: SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6381669512

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/22/2009

Data zakończenia realizacji: 10/20/2011


POIG.04.04.00-14-062/08-07 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-062/08-07

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów kosmetycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Wiązowna

Wartość ogółem: 19108620.75

Wydatki kwalifikowalne: 10781996.74

Dofinansowanie: 5390998.37

Dofinansowanie UE: 4582348.61

Nazwa beneficjenta: DAX COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5321708188

Kod pocztowy: 05-462

Miejscowość: Duchnów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/2/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010wspólczynnik zmienności, last minet, chudziak, praktyki w hotelu, odsetki w transakcjach handlowych 2020, wzór umowy wykonania usługi, pzu grupowe, justyna ożegalska-trybalska, biologia matura 2019 arkusz, pogoda lublin, prawa konsumenta po upływie gwarancji, czy naprawde wierzysz online, biavita, transkrypcja schemat, millenium bydgoszcz, oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wypełnione, akademia krakowska frycza, pkd 71.12 z, porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, zakon rownowagi, badanie fms…