Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.05.02-00-023/12-08 Utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych oraz B+R obsługujących Grupę Unilever

POIG.04.05.02-00-023/12-08 Utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych oraz B+R obsługujących Grupę Unilever

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-023/12-08

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych oraz B+R obsługujących Grupę Unilever

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 79824918.68

Wydatki kwalifikowalne: 52523805

Dofinansowanie: 15757141.5

Dofinansowanie UE: 13393570.27

Nazwa beneficjenta: Unilever Poland Services Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213415549

Kod pocztowy: 02-305

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-14-014/13-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji taśmy stalowej i zasadniczo ulepszonych wyrobów na jej bazie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-014/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji taśmy stalowej i zasadniczo ulepszonych wyrobów na jej bazie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 42169134.4

Wydatki kwalifikowalne: 39550000

Dofinansowanie: 19770000

Dofinansowanie UE: 16804500

Nazwa beneficjenta: NOVA-STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7742786436

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2016


POIG.04.04.00-10-020/08-13 Inwestycje w „Technologie Ekologiczne”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-020/08-13

Tytuł projektu: Inwestycje w „Technologie Ekologiczne”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 28434540

Wydatki kwalifikowalne: 23307000

Dofinansowanie: 16314900

Dofinansowanie UE: 13867665

Nazwa beneficjenta: „Technologie Ekologiczne” Zbigniew Tokarz

NIP beneficjenta: 7751675133

Kod pocztowy: 97-410

Miejscowość: Bogumiłów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/30/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.04.05.02-00-010/10-05 Utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-010/10-05

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 19742081.07

Wydatki kwalifikowalne: 14057353

Dofinansowanie: 4217205.9

Dofinansowanie UE: 3584625.01

Nazwa beneficjenta: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Business Support Center Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6793032416

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2010

Data zakończenia realizacji: 11/19/2013


POIG.04.05.01-00-004/08-09 Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-004/08-09

Tytuł projektu: Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 1114816480

Wydatki kwalifikowalne: 668518000

Dofinansowanie: 100277700

Dofinansowanie UE: 85236045

Nazwa beneficjenta: FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5472091774

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-06-017/08-07 Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z o.o. z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i innowacyjnych technologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-06-017/08-07

Tytuł projektu: Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z o.o. z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i innowacyjnych technologii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Nałęczów

Wartość ogółem: 39957798.16

Wydatki kwalifikowalne: 32718785.38

Dofinansowanie: 19613271.23

Dofinansowanie UE: 16671280.54

Nazwa beneficjenta: ZL Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. SKA

NIP beneficjenta: 7162351041

Kod pocztowy: 24-150

Miejscowość: Drzewce

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat puławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011rewitalizacji, punkt izoelektryczny, definicja państwa, uwm ekonomia plan, studia fizjoterapia, europejska straż graniczna i przybrzeżna, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, strajk nauczycieli aktualności, zus wnioski tarcza antykryzysowa, największe firmy informatyczne w polsce, bożena aksamit wikipedia, zasada działania silnika asynchronicznego, tischner kraków, ex post, marcin osman wiek, tajemnica bankowa, gans co2 zastosowanie…