Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.04.05.02-00-022/12-09 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach

POIG.04.05.02-00-022/12-09 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-022/12-09

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 8489026.4

Wydatki kwalifikowalne: 8489026.4

Dofinansowanie: 3395610.56

Dofinansowanie UE: 2886268.97

Nazwa beneficjenta: EMC Silesia Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9542658195

Kod pocztowy: 40-353

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.04.05.02-00-011/08-06 Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-011/08-06

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 3593704.97

Wydatki kwalifikowalne: 2986493.26

Dofinansowanie: 2090545.28

Dofinansowanie UE: 1776963.49

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9532456679

Kod pocztowy: 85-825

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.04.03.00-00-948/11-05 Technologia produkcji i recyklingu kruszywa mineralnego do wykonywania betonów specjalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-948/11-05

Tytuł projektu: Technologia produkcji i recyklingu kruszywa mineralnego do wykonywania betonów specjalnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Gmina: Sianów

Wartość ogółem: 4345652.44

Wydatki kwalifikowalne: 3999500

Dofinansowanie: 1999750

Dofinansowanie UE: 1699787.5

Nazwa beneficjenta: „AGROBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6690500550

Kod pocztowy: 75-816

Miejscowość: Koszalin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.04.00-28-008/08-07 „Wdrożenie nowoczesnego. zintegrowanego systemu wytapiania żeliwa”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-008/08-07

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowoczesnego. zintegrowanego systemu wytapiania żeliwa”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 13697416

Wydatki kwalifikowalne: 8576135

Dofinansowanie: 5121281

Dofinansowanie UE: 4353088.85

Nazwa beneficjenta: Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5781002685

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/30/2012wpływ obywateli na życie gminy, nasza wrzesnia, lalka prusa, kształtowanie synonim, tablica pamiątkowa, matura pisemna, pielgrzymka do wąwolnicy 2019, przyjmę ucznia na praktykę, okres rękojmi, wniosek o dofinansowanie dla samozatrudnionych, herberta lublin, urlop zdrowotny dla nauczycieli, farba emulsyjna o spoiwie organicznym, „, topos definicja, wspa logowanie, pragmatyczny słownik, asertywność pdf, baran…