Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.04.05.02-00-018/09-05 Utworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego

POIG.04.05.02-00-018/09-05 Utworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-018/09-05

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 41481719.47

Wydatki kwalifikowalne: 34342312.58

Dofinansowanie: 10302693.77

Dofinansowanie UE: 8757289.7

Nazwa beneficjenta: Business Support Solution S.A.

NIP beneficjenta: 9471959511

Kod pocztowy: 91-341

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/25/2013


POIG.04.03.00-00-B69/12-06 Wdrożenie nowej technologii wytwarzania sprawniejszego generatora z wykorzystaniem energii wodnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-B69/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania sprawniejszego generatora z wykorzystaniem energii wodnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina: Kościerzyna

Wartość ogółem: 6546457.76

Wydatki kwalifikowalne: 6546457.76

Dofinansowanie: 3927874.65

Dofinansowanie UE: 3338693.45

Nazwa beneficjenta: Małe Elektrownie Wodne Spółka Cywilna Jerzy Maria Piotr Kujawscy

NIP beneficjenta: 5911426309

Kod pocztowy: 83-400

Miejscowość: Kościerzyna

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.04.00-18-018/08-08 Rozwój POLIMARKY S.J. poprzez innowacyjne inwestycje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-018/08-08

Tytuł projektu: Rozwój POLIMARKY S.J. poprzez innowacyjne inwestycje

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 20170551.99

Wydatki kwalifikowalne: 16616637.37

Dofinansowanie: 9965982.42

Dofinansowanie UE: 8471085.05

Nazwa beneficjenta: „POLIMARKY” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8133680156

Kod pocztowy: 35-082

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.04.04.00-28-004/09-03 Innowacyjna technologia ekstruzji profili okiennych w Centrum Produkcyjnym w gminie Prostki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-004/09-03

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia ekstruzji profili okiennych w Centrum Produkcyjnym w gminie Prostki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Gmina: Prostki

Wartość ogółem: 27634006.29

Wydatki kwalifikowalne: 21887797.78

Dofinansowanie: 13132678.67

Dofinansowanie UE: 11162776.87

Nazwa beneficjenta: PLASTIMET Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8480000115

Kod pocztowy: 19-300

Miejscowość: Ełk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki / Powiat olecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.04.04.00-22-008/08-05 Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-008/08-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Słupsk

Gmina: M. Słupsk

Wartość ogółem: 23736320

Wydatki kwalifikowalne: 16493489.4

Dofinansowanie: 6597395.76

Dofinansowanie UE: 5607786.4

Nazwa beneficjenta: STAKO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8392766131

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.04.04.00-12-011/08-07 Innowacyjna technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-011/08-07

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 33452348.09

Wydatki kwalifikowalne: 28370644.53

Dofinansowanie: 19859451.17

Dofinansowanie UE: 16880533.49

Nazwa beneficjenta: „DRUKARNIA SKLENIARZ” Włodzimierz Skleniarz

NIP beneficjenta: 6760014867

Kod pocztowy: 30-127

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011pkd 49, azl przylep, jak napisać reklamację usługi wzór, pobieranie szpiku, właściwości adhezyjne, kwestionariusz osobowy wzór, rodzaje modeli ekonometrycznych, w trojkacie prostokatnym rownoramiennym srodkowa poprowadzona, konkurs recytatorski, siis, zwrot towaru prawo, l oreal polska praca, jakub półtorak, blogosfera, wykorzystaniu, kemak włocławek, normy hałasu w terenie zabudowanym, kroki who you are…