Kutno,  Łódzkie,  Powiat kutnowski

POIG.04.05.02-00-017/09-03 Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Ośrodka Badań Farmaceutycznych i Klinicznych „Biofana”

POIG.04.05.02-00-017/09-03 Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Ośrodka Badań Farmaceutycznych i Klinicznych „Biofana”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-017/09-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Ośrodka Badań Farmaceutycznych i Klinicznych „Biofana”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Kutno

Wartość ogółem: 5422168

Wydatki kwalifikowalne: 4444400

Dofinansowanie: 2222200

Dofinansowanie UE: 1888870

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych „Biofana” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7752458248

Kod pocztowy: 99-300

Miejscowość: Kutno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.04.03.00-00-720/11-01 Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-720/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 572142.86

Wydatki kwalifikowalne: 571428.57

Dofinansowanie: 285714.29

Dofinansowanie UE: 242857.14

Nazwa beneficjenta: Polska Grupa Pocztowa SA

NIP beneficjenta: 7010024520

Kod pocztowy: 03-821

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013organizator turystyki, telewizja, galeria serial, przykłady rezonansu mechanicznego, uszczuplenie majątku wspólnego, parp gov, pożyczka 5 tysięcy tarcza wniosek, tolerancja prostopadłości, hierarchia wartości ćwiczenia, o co chodzi z koronawirusem, rodzaje przepisów prawa, akademia definicja, kontrola w, karta szkolenia wstępnego doc, zespół styl piosenki, przekształć tekst tak aby wypowiedzi bohaterów pojawiły się jako osobne dialogi, epos homera, grze, cła importowe, regiony fizyczno geograficzne polski mapa, umowa kupna sprzedaży działki rolnej pdf, ciągnięta sieć krzyżówka, fundusze private equity w polsce…