Gądki,  Powiat poznański,  Wielkopolskie

POIG.04.05.02-00-016/09-04 Utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej

POIG.04.05.02-00-016/09-04 Utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-016/09-04

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Kórnik

Wartość ogółem: 163256843.27

Wydatki kwalifikowalne: 133817084.63

Dofinansowanie: 40145125.39

Dofinansowanie UE: 34123356.58

Nazwa beneficjenta: H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7772974131

Kod pocztowy: 62-023

Miejscowość: Gądki

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.04.04.00-10-013/13-05 Pierwszy zintegrowany telemedyczny system wsparcia osób starszych. niepełnosprawnych. przewlekle chorych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-013/13-05

Tytuł projektu: Pierwszy zintegrowany telemedyczny system wsparcia osób starszych. niepełnosprawnych. przewlekle chorych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 52264952

Wydatki kwalifikowalne: 49348100

Dofinansowanie: 29601360

Dofinansowanie UE: 25161156

Nazwa beneficjenta: Sango Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7292670968

Kod pocztowy: 93-578

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-18-005/08-05 Dywersyfikacja produkcji zakładu w Mielcu poprzez zakup innowacyjnych technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-005/08-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji zakładu w Mielcu poprzez zakup innowacyjnych technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 19551034.8

Wydatki kwalifikowalne: 17779740

Dofinansowanie: 8889870

Dofinansowanie UE: 7556389.5

Nazwa beneficjenta: Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8171706314

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/5/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.04.05.02-00-012/09-06 Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego CLIMATIC w zakresie wentylacji pomieszczeń czystych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-012/09-06

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego CLIMATIC w zakresie wentylacji pomieszczeń czystych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 15339323.4

Wydatki kwalifikowalne: 12526211

Dofinansowanie: 6263105.5

Dofinansowanie UE: 5323639.67

Nazwa beneficjenta: CLIMATIC Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222656057

Kod pocztowy: 05-816

Miejscowość: Reguły

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011bariery w podejmowaniu decyzji, polska za 50 lat mapa, santander informacje, określ jakie ustroje zostały opisane w poniższych fragmentach tekstów źródłowych, koronawirus obostrzenia polska, kpa co to jest, katalog odpadów 2020, ewaluacja słownik, kampus umcs, uniwersytet ekonomiczny w krakowie, dzien w ktorym pojawia sie forsa odcinek 1, umcs logowanie, go to brand, e biznes system, krew z krwi ile odcinków, liczebniki porządkowe hiszpański…