Białe Błota,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

POIG.04.04.00-04-002/13-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy

POIG.04.04.00-04-002/13-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-002/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Białe Błota

Wartość ogółem: 20780300

Wydatki kwalifikowalne: 14200000

Dofinansowanie: 9940000

Dofinansowanie UE: 8449000

Nazwa beneficjenta: GORDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9562282681

Kod pocztowy: 86-005

Miejscowość: Białe Błota

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/6/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.03.00-00-020/09-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie wyrobu ciasta drożdżowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-020/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie wyrobu ciasta drożdżowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Jabłonka

Wartość ogółem: 2018526.33

Wydatki kwalifikowalne: 2018526.33

Dofinansowanie: 1211115.8

Dofinansowanie UE: 1029448.43

Nazwa beneficjenta: Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7352445621

Kod pocztowy: 34-480

Miejscowość: Jabłonka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011numerowanie pracy licencjackiej, plan uz logistyka, mozliwość, mazowieckie miejsca szkoleniowe, trudny kredyt, jednoosobowa działalność gospodarcza podatek dochodowy, tablice matematyczne 2019, ogród japoński wrocław cennik 2019, jak zalozyc dzialalnosc gospodarcza, programowanie dla początkujących pdf, centralny rejestr farmaceutów, program mailowy, forum gdynia, rokosze w polsce, wzornictwo asp, dzieje stanisława wokulskiego w punktach krótko…