Chęciny,  Powiat kielecki,  Świętokrzyskie

POIG.04.02.00-26-001/08-03 Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego systemu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich

POIG.04.02.00-26-001/08-03 Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego systemu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-26-001/08-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego systemu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Sitkówka-Nowiny

Wartość ogółem: 9394000

Wydatki kwalifikowalne: 7700000

Dofinansowanie: 4615000

Dofinansowanie UE: 3922750

Nazwa beneficjenta: BIKO-SERWIS J.Bień. R.Koziołek spółka jawna

NIP beneficjenta: 6561002324

Kod pocztowy: 26-060

Miejscowość: Chęciny

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.04.02.00-14-001/09-02 Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-14-001/09-02

Tytuł projektu: Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 730536

Wydatki kwalifikowalne: 598800

Dofinansowanie: 239520

Dofinansowanie UE: 203592

Nazwa beneficjenta: POL-NIL Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5260211699

Kod pocztowy: 03-236

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.04.01.00-30-040/09-04 Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o..

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-040/09-04

Tytuł projektu: Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o..

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 519325

Wydatki kwalifikowalne: 385000

Dofinansowanie: 192500

Dofinansowanie UE: 163625

Nazwa beneficjenta: Biuro Raj Wasilewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6650000864

Kod pocztowy: 62-500

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.04.02.00-12-001/09-05 Wdrożenie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w produkcji lamp samochodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-001/09-05

Tytuł projektu: Wdrożenie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w produkcji lamp samochodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Gmina: Chrzanów

Wartość ogółem: 54210660.87

Wydatki kwalifikowalne: 52974522.77

Dofinansowanie: 17405791.57

Dofinansowanie UE: 14794922.83

Nazwa beneficjenta: Valeo Autosystemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6761172723

Kod pocztowy: 32-050

Miejscowość: Skawina

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.04.02.00-12-036/09-04 Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzoru użytkowego urządzenia do rozdzielania pudełek prostopadłościennych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-12-036/09-04

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzoru użytkowego urządzenia do rozdzielania pudełek prostopadłościennych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Wielka Wieś

Wartość ogółem: 2180243.7

Wydatki kwalifikowalne: 1516565

Dofinansowanie: 905939

Dofinansowanie UE: 770048.15

Nazwa beneficjenta: BAMET Paweł Babraj

NIP beneficjenta: 9451520580

Kod pocztowy: 32-089

Miejscowość: Wielka Wieś

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/30/2014opiekun.net, technologia high tech, zajęcia wyrównawcze, monetaryzm, umcs stypendium socjalne, sprzedaż znaku towarowego, funkcjonowanie kont bilansowych, wyznaczanie współczynnika załamania światła z pomiaru pozornej i rzeczywistej grubości płytek, csr, irk umcs, przeznaczenie po angielsku, uczelnia it, business offer, zegan, przebijanie uszu poznań, weryfikacja a walidacja, szkoły wyższe w poznaniu, alfa elektro lubicz…