Gdynia,  Pomorskie,  Powiat m. Gdynia

POIG.04.01.00-22-010/09-02 Badania rozwojowe i wdrożenie Systemu Budżetowego (72.21 PKWiU) realizowane przez Madkom

POIG.04.01.00-22-010/09-02 Badania rozwojowe i wdrożenie Systemu Budżetowego (72.21 PKWiU) realizowane przez Madkom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-22-010/09-02

Tytuł projektu: Badania rozwojowe i wdrożenie Systemu Budżetowego (72.21 PKWiU) realizowane przez Madkom

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 98210

Wydatki kwalifikowalne: 66550

Dofinansowanie: 39325

Dofinansowanie UE: 33426.25

Nazwa beneficjenta: MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5862143912

Kod pocztowy: 81-451

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


POIG.03.03.02-00-030/09-02 Rozwój Sport Medica SA poprzez pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-030/09-02

Tytuł projektu: Rozwój Sport Medica SA poprzez pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 572600

Wydatki kwalifikowalne: 520000

Dofinansowanie: 260000

Dofinansowanie UE: 221000

Nazwa beneficjenta: Sport Medica Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213095056

Kod pocztowy: 02-679

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012spółki nowych technologii, jak zmienic haslo do internetu, kurs excel 2010 pdf, migalski, kwiatkowska, psychologiem, grogram tv, urząd statystyczny katowice praca, olsztyn kod, akademia parp, gabriela dąbrowska, jak wyhodować pleśń na chlebie w słoiku, studia magisterskie, kotwica scheina, wyszukiwarka czasopism, polską, źródło definicja, idealista kto to, plusl…