Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.01.00-14-052/09-06 Matryce ultrafioletowych diod laserowych

POIG.04.01.00-14-052/09-06 Matryce ultrafioletowych diod laserowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-052/09-06

Tytuł projektu: Matryce ultrafioletowych diod laserowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 208600

Wydatki kwalifikowalne: 170000

Dofinansowanie: 68000

Dofinansowanie UE: 57800

Nazwa beneficjenta: TOP-GAN Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272354708

Kod pocztowy: 01-142

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.03.03.02-00-009/08-03 Bifalina – pozyskanie zewnętrznego inwestora poprzez debiut na rynku NewConnect firmy spin-off

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-009/08-03

Tytuł projektu: Bifalina – pozyskanie zewnętrznego inwestora poprzez debiut na rynku NewConnect firmy spin-off

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 274230

Wydatki kwalifikowalne: 218000

Dofinansowanie: 109000

Dofinansowanie UE: 92650

Nazwa beneficjenta: Action for Development of Research Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252412443

Kod pocztowy: 00-355

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.04.01.00-12-143/09-03 Bezpieczny System Autoryzacji Transakcji Internetowych Oparty o Urządzenie Zewnętrzne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-12-143/09-03

Tytuł projektu: Bezpieczny System Autoryzacji Transakcji Internetowych Oparty o Urządzenie Zewnętrzne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 670500

Wydatki kwalifikowalne: 45000

Dofinansowanie: 22500

Dofinansowanie UE: 19125

Nazwa beneficjenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6770065406

Kod pocztowy: 31-864

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013ocwp, angielski nauczaj, gdzie można wykorzystać bon 500, spis z natury zerowy pdf, spis tresci word 2010, polonizacja ukrainy, belgia skrót, plurimos annos, nadaj tytuły ilustracjom tak by powstał plan zdarzeń mitu, baier, bitwa pod chocimiem 1673, co nas zabija i co sprawia że żyjemy wiecznie, torbiel włosowa leczenie laserem warszawa, inwestycje w kapitał ludzki, sabo białystok wiewiórcza, akademik sennik, podn stargard…