Małopolskie,  Ochmanów,  Powiat wielicki

POIG.04.01.00-12-119/09-07 Opracowanie koncepcji i produkcja okna energooszczędnego o zwiększonej powierzchni skrzydła

POIG.04.01.00-12-119/09-07 Opracowanie koncepcji i produkcja okna energooszczędnego o zwiększonej powierzchni skrzydła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-12-119/09-07

Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji i produkcja okna energooszczędnego o zwiększonej powierzchni skrzydła

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Niepołomice

Wartość ogółem: 48800000

Wydatki kwalifikowalne: 40000000

Dofinansowanie: 20000000

Dofinansowanie UE: 17000000

Nazwa beneficjenta: OKNOPLAST Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6780038167

Kod pocztowy: 32-003

Miejscowość: Ochmanów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.03.03.02-00-135/10-01 Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-135/10-01

Tytuł projektu: Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Wartość ogółem: 334280

Wydatki kwalifikowalne: 274000

Dofinansowanie: 137000

Dofinansowanie UE: 116450

Nazwa beneficjenta: Termoexpert Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7491979326

Kod pocztowy: 47-225

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012mnożnik inwestycyjny wzór, układ inercjalny, wzór bilansu, przycinanie zdjec, understanding, poza kontrola, pierwiastek stosowany do produkcji środków przeciw gryzoniom, pzu ile za urodzenie dziecka 2019, 791313017, określ którego pojęcia dotyczy każdy z opisów, pierwiastek z 27 3 stopnia, eyebar warszawa, kategoria d prawo jazdy, podkarpacki fundusz rozwoju, agata lipińska umcs, rodzaje spolek, ug instytut pedagogiki…