Olsztyn,  Powiat m. Olsztyn,  Warmińsko-mazurskie

POIG.04.01.00-10-027/09-03 Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego

POIG.04.01.00-10-027/09-03 Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-10-027/09-03

Tytuł projektu: Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Galewice

Wartość ogółem: 1848300

Wydatki kwalifikowalne: 1515000

Dofinansowanie: 909000

Dofinansowanie UE: 772650

Nazwa beneficjenta: YETICO SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7390102047

Kod pocztowy: 10-406

Miejscowość: OLSZTYN

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.04.01.00-10-010/09-03 ENKI – System raportowania zarządczego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-10-010/09-03

Tytuł projektu: ENKI – System raportowania zarządczego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 135010

Wydatki kwalifikowalne: 20500

Dofinansowanie: 6150

Dofinansowanie UE: 5227.5

Nazwa beneficjenta: Sygnity Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5860005293

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.03.03.02-00-204/10-00 Profesjonalne doradztwo dla Grupy Nokaut niezbędne dla pozyskania zewnętrznego finansowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-204/10-00

Tytuł projektu: Profesjonalne doradztwo dla Grupy Nokaut niezbędne dla pozyskania zewnętrznego finansowania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 370353

Wydatki kwalifikowalne: 301100

Dofinansowanie: 150550

Dofinansowanie UE: 127967.5

Nazwa beneficjenta: Grupa Nokaut S.A.

NIP beneficjenta: 5862163872

Kod pocztowy: 81-395

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy, primo umcs, art 300 kk przedawnienie, koronawiris, lejdis, branża gier komputerowych, patentowy, zasady metody socjologicznej pdf, 791 jaka to sieć, www niezalezna, cechy tekstu literackiego, urząd miasta nowy sącz, office 2016 darmowy, go to brand 2020, zięba, jak zrobić podział strony w wordzie, wysokość odsetek ustawowych 2020, ortografia 3 klasa, odsiew film, razem czy osobno, wielkopolska akademia nauki i rozwoju…