Iłowa,  Lubuskie,  Powiat żagański

POIG.04.01.00-08-011/09-06 Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość.

POIG.04.01.00-08-011/09-06 Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-08-011/09-06

Tytuł projektu: Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Iłowa

Wartość ogółem: 17052184

Wydatki kwalifikowalne: 13965200

Dofinansowanie: 6982600

Dofinansowanie UE: 5935210

Nazwa beneficjenta: CIECH Vitrosilicon Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9240004491

Kod pocztowy: 68-120

Miejscowość: Iłowa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.03.03.02-00-103/10-00 Wsparcie doradcze Selvita SA na drodze do pozyskania kapitału zewnętrznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-103/10-00

Tytuł projektu: Wsparcie doradcze Selvita SA na drodze do pozyskania kapitału zewnętrznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 532652

Wydatki kwalifikowalne: 436600

Dofinansowanie: 218300

Dofinansowanie UE: 185555

Nazwa beneficjenta: Selvita SA

NIP beneficjenta: 6792942955

Kod pocztowy: 30-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/16/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.04.01.00-04-005/09-08 Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-04-005/09-08

Tytuł projektu: Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 3589972

Wydatki kwalifikowalne: 2942600

Dofinansowanie: 2059820

Dofinansowanie UE: 1750847

Nazwa beneficjenta: Nesta Instal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8792467538

Kod pocztowy: 87-700

Miejscowość: Otłoczyn

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2016


POIG.03.03.02-00-003/11-00 Przygotowanie Ad Music S.A. do pozyskania zewnętrzengo finansowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-003/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Ad Music S.A. do pozyskania zewnętrzengo finansowania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 141450

Wydatki kwalifikowalne: 115000

Dofinansowanie: 57500

Dofinansowanie UE: 48875

Nazwa beneficjenta: Ad Music S.A.

NIP beneficjenta: 9522090656

Kod pocztowy: 04-533

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/17/2011

Data zakończenia realizacji: 11/17/2011korol, aromaterapia książka pdf, zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej jak wypełnić, zjazdy pł, wyniki konkursu, zesłańcy, odn tarnów, oskar, czyli 60 kłopotów na minutę, indemnizacja, sennik owies, optymizm, stażyści online, chemia analityczna, adriana panfil, analiza swot banku, trening asertywności ćwiczenia pdf, prace przedwdrożeniowe…