Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.04.01.00-06-006/09-24 Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne

POIG.04.01.00-06-006/09-24 Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-06-006/09-24

Tytuł projektu: Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Gmina: Kleszczów

Wartość ogółem: 96198399.22

Wydatki kwalifikowalne: 28812516.4

Dofinansowanie: 19982361.48

Dofinansowanie UE: 16985007.26

Nazwa beneficjenta: Ekobenz sp. z o.o

NIP beneficjenta: 9462546583

Kod pocztowy: 20-204

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.03.03.02-00-161/10-00 Przygotowanie firmy MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charakterze udziałowym . poprzez zakup usług doradczych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-161/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie firmy MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charakterze udziałowym . poprzez zakup usług doradczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 419680

Wydatki kwalifikowalne: 344000

Dofinansowanie: 172000

Dofinansowanie UE: 146200

Nazwa beneficjenta: MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6842584878

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: KROSNO

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011kursy z certyfikatem, szkoła handlowa, konkurs z fizyki gimnazjum, pkb polski 2014, neutralizator ścieków, wydział mechaniczny koszalin, kraków godło, zysk netto a brutto, bryl wójcik opinie, fizyka jądrowa sprawdzian nowa era, klub pzu, literami oznaczono wyniki działań nie wykonując dokładnych obliczeń, akt oskarżenia wzór…