Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.04.01.00-04-001/09-25 Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33

POIG.04.01.00-04-001/09-25 Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-04-001/09-25

Tytuł projektu: Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 35344732.4

Wydatki kwalifikowalne: 28735880

Dofinansowanie: 19914012.62

Dofinansowanie UE: 16926910.73

Nazwa beneficjenta: AIRON INVESTMENT S.A.

NIP beneficjenta: 5542917625

Kod pocztowy: 85-862

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.03.03.02-00-127/10-00 Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu rozwoju PRO SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-127/10-00

Tytuł projektu: Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu rozwoju PRO SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo

Wartość ogółem: 589293

Wydatki kwalifikowalne: 479100

Dofinansowanie: 239550

Dofinansowanie UE: 203617.5

Nazwa beneficjenta: Nutri Pharmax Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5882085282

Kod pocztowy: 84-231

Miejscowość: Gościcino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011baza dorobek, działy, krótce, wpisz w wyznaczone miejsce informacje o bracie albercie, lutek, toc, artur walczak, nienależyte wykonanie umowy, zmiany w rodo 2019, wnet, imię szafran, pzu lista leków, wymiana handlowa, standom drzwi, stanag poziom 2, egzamin mistrzowski fryzjer, kulko, opłata rekrutacyjna umcs, jak napisać sprawozdanie z praktyk wzór, minerały definicja…