Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.03.03.02-00-210/11-01 Pozyskanie przez F4F Polska Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbednych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

POIG.03.03.02-00-210/11-01 Pozyskanie przez F4F Polska Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbednych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-210/11-01

Tytuł projektu: Pozyskanie przez F4F Polska Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbednych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 363465

Wydatki kwalifikowalne: 282000

Dofinansowanie: 141000

Dofinansowanie UE: 119850

Nazwa beneficjenta: Pacific S.A.

NIP beneficjenta: 5252416257

Kod pocztowy: 04-501

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2011

Data zakończenia realizacji: 10/29/2012


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Sławno

Wartość ogółem: 23775.26

Wydatki kwalifikowalne: 23775.26

Dofinansowanie: 23775.26

Dofinansowanie UE: 20208.97

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.03.01-00-863/08-06 HelpInvest

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.01-00-863/08-06

Tytuł projektu: HelpInvest

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 937321.61

Wydatki kwalifikowalne: 937321.61

Dofinansowanie: 937321.61

Dofinansowanie UE: 796723.37

Nazwa beneficjenta: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 9721127971

Kod pocztowy: 60-536

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.03.03.02-00-199/11-00 Rozwój innowacyjnego Call&Contact;Center poprzez debiut na rynku NewConnect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-199/11-00

Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnego Call&Contact;Center poprzez debiut na rynku NewConnect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 319570

Wydatki kwalifikowalne: 259000

Dofinansowanie: 129500

Dofinansowanie UE: 110075

Nazwa beneficjenta: TELGRO Paweł Tomys

NIP beneficjenta: 9231011586

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Chrzanów Mały

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/8/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.03.03.02-00-176/10-00 Przygotowanie Spółki do pozyskania inwestora zewnętrzego poprzez doradztwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-176/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Spółki do pozyskania inwestora zewnętrzego poprzez doradztwo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 474780

Wydatki kwalifikowalne: 386000

Dofinansowanie: 193000

Dofinansowanie UE: 164050

Nazwa beneficjenta: PSP Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992689516

Kod pocztowy: 53-505

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.03.03.02-00-077/09-01 Odnalezienie inwestora strategicznego w celu stworzenia i realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Freemail.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-077/09-01

Tytuł projektu: Odnalezienie inwestora strategicznego w celu stworzenia i realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Freemail.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 311100

Wydatki kwalifikowalne: 255000

Dofinansowanie: 127500

Dofinansowanie UE: 108375

Nazwa beneficjenta: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6422884378

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.03.03.01-00-037/09-07 Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.01-00-037/09-07

Tytuł projektu: Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 469462.09

Wydatki kwalifikowalne: 469462.09

Dofinansowanie: 469462.09

Dofinansowanie UE: 399042.77

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5830002002

Kod pocztowy: 80-387

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014plik csr, oświadczenie ojca o niekorzystaniu z urlopu macierzyńskiego 2019, szansę, biuret, zarodziec malarii, kredyty studenckie, kama olesno, crowdfunding przykłady, 11 bit studios gry wideo, 7223 co to za numer, koronawirus stany, romantyczne utwory, wrocław zoo cennik, darmowe kolaże online, styczne do okręgu, 3potwierdzenie…