Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.03.03.02-00-176/10-00 Przygotowanie Spółki do pozyskania inwestora zewnętrzego poprzez doradztwo

POIG.03.03.02-00-176/10-00 Przygotowanie Spółki do pozyskania inwestora zewnętrzego poprzez doradztwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-176/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Spółki do pozyskania inwestora zewnętrzego poprzez doradztwo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 474780

Wydatki kwalifikowalne: 386000

Dofinansowanie: 193000

Dofinansowanie UE: 164050

Nazwa beneficjenta: PSP Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992689516

Kod pocztowy: 53-505

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.03.03.02-00-024/10-00 Przygotowanie Exelsior Polska do pozyskania zewnętrznego inwestora o charkterze udziałowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-024/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Exelsior Polska do pozyskania zewnętrznego inwestora o charkterze udziałowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Wodzisław Śląski

Wartość ogółem: 1715411.5

Wydatki kwalifikowalne: 1406075

Dofinansowanie: 703037.5

Dofinansowanie UE: 597581.87

Nazwa beneficjenta: EXSELSIOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5482379123

Kod pocztowy: 44-300

Miejscowość: Wodzisław Śląski

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.03.03.02-00-032/09-02 Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu rozwoju Kancelarii Doradztwa Gospodarczego C&K

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-032/09-02

Tytuł projektu: Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu rozwoju Kancelarii Doradztwa Gospodarczego C&K

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 93940

Wydatki kwalifikowalne: 77000

Dofinansowanie: 38500

Dofinansowanie UE: 32725

Nazwa beneficjenta: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

NIP beneficjenta: 5242522609

Kod pocztowy: 03-580

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010ukierunkowana mutageneza, kurek instagram, rząpie, szkolenie gmp, wynagrodzenie za udzial w programie, powtórzenie, studia gliwice, generalizacja bodźca, doświetlanie roślin led, post processing po polsku, pks warszawa kielce, rekrutacja uniwersytet przyrodniczy, szkoła pionierów, orzechowska, wnętrze ziemi procesy endogeniczne sprawdzian pdf, prosta spółka akcyjna…