Dolnośląskie,  Lubin,  Powiat lubiński

POIG.03.03.02-00-163/10-02 Profesjonalne doradztwo dla firmy Predom sp. z o.o. przy pozyskaniu zewnętrznych inwestorów.

POIG.03.03.02-00-163/10-02 Profesjonalne doradztwo dla firmy Predom sp. z o.o. przy pozyskaniu zewnętrznych inwestorów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-163/10-02

Tytuł projektu: Profesjonalne doradztwo dla firmy Predom sp. z o.o. przy pozyskaniu zewnętrznych inwestorów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin – miasto

Wartość ogółem: 145140

Wydatki kwalifikowalne: 118000

Dofinansowanie: 59000

Dofinansowanie UE: 50150

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Betonów Prefabrykowanych „PREDOM” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6921004237

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Władysławowo

Wartość ogółem: 21397.74

Wydatki kwalifikowalne: 21397.74

Dofinansowanie: 21397.74

Dofinansowanie UE: 18188.08

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.03.01-00-031/09-04 Platforma HI-TECH. System Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w Zaawansowane Technologie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.01-00-031/09-04

Tytuł projektu: Platforma HI-TECH. System Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w Zaawansowane Technologie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1393155.04

Wydatki kwalifikowalne: 1393155.04

Dofinansowanie: 1393155.04

Dofinansowanie UE: 1184181.78

Nazwa beneficjenta: INVESTIN Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252245152

Kod pocztowy: 00-660

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.03.01.00-00-069/10-05 Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – AT UŁ Venture

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-069/10-05

Tytuł projektu: Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – AT UŁ Venture

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 8393108.8

Wydatki kwalifikowalne: 8393108.8

Dofinansowanie: 8393108.8

Dofinansowanie UE: 7134142.48

Nazwa beneficjenta: Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

NIP beneficjenta: 7251952859

Kod pocztowy: 90-237

Miejscowość: Łodź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.03.02-00-136/11-00 Przygotowanie Agencji Rozwoju Innowacji do wprowadzenia na rynek New Connect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-136/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Agencji Rozwoju Innowacji do wprowadzenia na rynek New Connect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 78757.11

Wydatki kwalifikowalne: 64030.17

Dofinansowanie: 32015.09

Dofinansowanie UE: 27212.83

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Innowacji spółka akcyjna

NIP beneficjenta: 8992616411

Kod pocztowy: 54-116

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka partnerska – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012ulga podatkowa 2018, altkom katowice, nr eori co to jest, krzysztof kluza, woda amoniakalna szkodliwość, umcs wydział humanistyczny, zasady merchandisingu, iso 26000, kontakt interpersonalny, ey warszawa, lo kraśnik, skandia rezygnacja 2018, biolog forum, liczebniki po hiszpańsku z wymową, afera podkarpacka wikipedia, co trzeba mieć na maturze, 28 marca 2019…