Gliwice,  Powiat m. Gliwice,  Śląskie

POIG.03.03.02-00-099/11-00 Usługi doradcze związane z pozyskaniem kapitału udziałowego

POIG.03.03.02-00-099/11-00 Usługi doradcze związane z pozyskaniem kapitału udziałowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-099/11-00

Tytuł projektu: Usługi doradcze związane z pozyskaniem kapitału udziałowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 297045

Wydatki kwalifikowalne: 241500

Dofinansowanie: 120750

Dofinansowanie UE: 102637.5

Nazwa beneficjenta: Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach S.A.

NIP beneficjenta: 6310100377

Kod pocztowy: 44-113

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/13/2011

Data zakończenia realizacji: 11/12/2012


POIG.03.03.02-00-025/11-06 Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia Spółki Vinci Games na NewConnect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-025/11-06

Tytuł projektu: Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia Spółki Vinci Games na NewConnect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 35055

Wydatki kwalifikowalne: 28500

Dofinansowanie: 14250

Dofinansowanie UE: 12112.5

Nazwa beneficjenta: Vinci Games Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9452154278

Kod pocztowy: 31-481

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Bogdaniec

Wartość ogółem: 30568.2

Wydatki kwalifikowalne: 30568.2

Dofinansowanie: 30568.2

Dofinansowanie UE: 25982.97

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014wniosek o zapomoge z pracy, strona z inspiracjami, bfk biuro finansowo księgowe sp. z o.o. kraków, duże firmy gdańsk, na podstawie schematu przedstawiającego rozmiary obiektów widzianych przez ludzkie oko, kamil zięba, mapa punktów spustowych, kiedy 2 etap odmrazania gospodarki, gdzie burze teraz, zaraz, ciekawe podcasty na spotify, mscg lublin, plagiocefalia leczenie, monarcha panujący krzyżówka, nauka mowy dwulatka, skala szarości, bor gov pl…