Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.03.03.02-00-083/10-02 Przygotowanie Ad Astra Executive Charter Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego finansowania w celu dalszego rozwoju spółki.

POIG.03.03.02-00-083/10-02 Przygotowanie Ad Astra Executive Charter Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego finansowania w celu dalszego rozwoju spółki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-083/10-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Ad Astra Executive Charter Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego finansowania w celu dalszego rozwoju spółki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 186577.25

Wydatki kwalifikowalne: 152325

Dofinansowanie: 76162.5

Dofinansowanie UE: 64738.13

Nazwa beneficjenta: Ad Astra Executive Charter Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1132739010

Kod pocztowy: 02-220

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/27/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.03.03.02-00-056/09-00 Przygotowanie Astro S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-056/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Astro S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 111630

Wydatki kwalifikowalne: 91500

Dofinansowanie: 45750

Dofinansowanie UE: 38887.5

Nazwa beneficjenta: Astro Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5261003879

Kod pocztowy: 00-020

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/5/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010akceptację, suez lublin, częstotliwości kanałów vhf, be beauty care, elementy konstrukcji podatku pdf, volz hydraulik, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, lo bohaterek powstania warszawskiego progi punktowe, co to sodomia, wyszukiwarka produktów leczniczych, tadeusz burczyński, kul studia podyplomowe, infobrokering, dramat 2018, ostrzycka 2/4 04-035 warszawa, ubezpieczenie jako członek rodziny, obliczanie miąższości drewna, miejscowości kresowe, kody geopolityczne, symulacja wyborów z w2, robin pedersen…