Małopolskie,  Niecew,  Powiat nowosądecki

POIG.03.03.02-00-074/09-05 Zakup innowacyjnych usług doradczych przez Mo Bruk

POIG.03.03.02-00-074/09-05 Zakup innowacyjnych usług doradczych przez Mo Bruk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-074/09-05

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych usług doradczych przez Mo Bruk

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Korzenna

Wartość ogółem: 4022715

Wydatki kwalifikowalne: 2352282

Dofinansowanie: 1176141

Dofinansowanie UE: 999719.85

Nazwa beneficjenta: Mo Bruk S.A.

NIP beneficjenta: 7343294252

Kod pocztowy: 33-322

Miejscowość: Niecew

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 11/15/2013


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Lipiany

Wartość ogółem: 23775.26

Wydatki kwalifikowalne: 23775.26

Dofinansowanie: 23775.26

Dofinansowanie UE: 20208.97

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.03.02-00-063/09-02 Usługi doradcze celem pozyskania finansowania zewnętrznego poprzez debiut na rynku Newconnect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-063/09-02

Tytuł projektu: Usługi doradcze celem pozyskania finansowania zewnętrznego poprzez debiut na rynku Newconnect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 195200

Wydatki kwalifikowalne: 160000

Dofinansowanie: 80000

Dofinansowanie UE: 68000

Nazwa beneficjenta: TRO MEDIA Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8971755969

Kod pocztowy: 53-439

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/4/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.03.03.02-00-062/09-02 Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-062/09-02

Tytuł projektu: Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 200080

Wydatki kwalifikowalne: 158000

Dofinansowanie: 79000

Dofinansowanie UE: 67150

Nazwa beneficjenta: ANALIZY ONLINE S.A.

NIP beneficjenta: 8971755969

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.03.03.02-00-071/10-01 Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez Akcept Finance S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-071/10-01

Tytuł projektu: Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez Akcept Finance S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 126880

Wydatki kwalifikowalne: 104000

Dofinansowanie: 52000

Dofinansowanie UE: 44200

Nazwa beneficjenta: AKCEPT FINANCE S.A.

NIP beneficjenta: 2220873211

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011janusz kuczyński, tvs kontakt, odcinku, radisson grzybowska, pasterz z azji krzyżówka, anna zając facebook, masaż centryfugalny pdf, w kinie w lublinie karaoke, pp9 włocławek, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, samorząd terytorialny ustawa, fily 2016, sii, części statku kosmicznego, fundusze spójności…