Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.03.03.02-00-068/11-00 Doradztwo dla MGM Systems sp. z o.o. w pozyskaniu inwestorów

POIG.03.03.02-00-068/11-00 Doradztwo dla MGM Systems sp. z o.o. w pozyskaniu inwestorów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-068/11-00

Tytuł projektu: Doradztwo dla MGM Systems sp. z o.o. w pozyskaniu inwestorów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 183270

Wydatki kwalifikowalne: 149000

Dofinansowanie: 74500

Dofinansowanie UE: 63325

Nazwa beneficjenta: MGM Systems S.A.

NIP beneficjenta: 8982054615

Kod pocztowy: 50-541

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2011

Data zakończenia realizacji: 5/30/2012


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Swarzędz

Wartość ogółem: 5034.76

Wydatki kwalifikowalne: 5034.76

Dofinansowanie: 5034.76

Dofinansowanie UE: 4279.55

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.01.00-00-070/13-01 Xevin Lab – inkubator projektów technologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-070/13-01

Tytuł projektu: Xevin Lab – inkubator projektów technologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11936600

Wydatki kwalifikowalne: 11000000

Dofinansowanie: 9899000

Dofinansowanie UE: 8414150

Nazwa beneficjenta: XEVIN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252469495

Kod pocztowy: 15-113

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015szkoła podstawowa 45 lublin, wozniak umcs, system medialny usa, bhp ekspert włocławek, przyczyny i skutki wielkiego kryzysu, uzasadnij że istnieje tylko jedna liczba całkowita spełniająca jednocześnie nierówności, kąkol umcs, wewnętrzne źródła finansowania, koniak, czerski, podział silników elektrycznych, oblężenie pskowa, piknik naukowy 2018…