Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.03.03.02-00-063/09-02 Usługi doradcze celem pozyskania finansowania zewnętrznego poprzez debiut na rynku Newconnect

POIG.03.03.02-00-063/09-02 Usługi doradcze celem pozyskania finansowania zewnętrznego poprzez debiut na rynku Newconnect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-063/09-02

Tytuł projektu: Usługi doradcze celem pozyskania finansowania zewnętrznego poprzez debiut na rynku Newconnect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 195200

Wydatki kwalifikowalne: 160000

Dofinansowanie: 80000

Dofinansowanie UE: 68000

Nazwa beneficjenta: TRO MEDIA Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8971755969

Kod pocztowy: 53-439

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/4/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.03.01.00-00-072/13-04 Incubator MedicLab

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-072/13-04

Tytuł projektu: Incubator MedicLab

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11561672

Wydatki kwalifikowalne: 11072880

Dofinansowanie: 9963377.42

Dofinansowanie UE: 8468870.81

Nazwa beneficjenta: Innovation Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6462901261

Kod pocztowy: 40-048

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/7/2015


POIG.03.03.02-00-034/10-00 Wsparcie spółki SMT Software S.A w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-034/10-00

Tytuł projektu: Wsparcie spółki SMT Software S.A w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 210000

Wydatki kwalifikowalne: 210000

Dofinansowanie: 105000

Dofinansowanie UE: 89250

Nazwa beneficjenta: SMT Software S.A.

NIP beneficjenta: 8971724271

Kod pocztowy: 50-077

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011marketing online, urlop wypoczynkowy a wychowawczy, irk lublin up, emt systems, czynność, powieść romana bratnego, ds., batna przykład, pełka z rochowa, phil konieczny wikipedia, 2., rozwój firmy, ilu kartkowe są zeszyty, wyjaśnij w jaki sposób przeciwnicy próbowali przełamać, radośnie śpiewajmy jehowie, wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego…